Gwasanaeth bws yn ail-ddechrau yng Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
Cardi Bach ym MwntFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio am y tro cyntaf yn 2004

Bydd gwasanaeth bws y 'Cardi Bach' sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Ceredigion ar hyd arfordir de Ceredigion yn rhedeg eto.

Lansiwyd y gwasanaeth yn 2004 i gysylltu pentrefi ar hyd arfordir de Ceredigion rhwng y Cei Newydd ac Aberteifi.

Yn 2011 cafodd Cyngor Ceredigion gyllid gan Gynllun Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd i weithredu'r gwasanaeth bws trwy gydol y flwyddyn.

Bydd y gwasanaeth yn cysylltu trefi, pentrefi a thraethau rhwng Aberteifi a Chei Newydd.

Casglu teithwyr

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion y bydd y gwasanaeth sy'n rhedeg yn ddyddiol o Orffennaf 16 ymlaen.

"Mae'r gwasanaeth yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr Llwybr Arfordir Ceredigion yn rhedeg chwe diwrnod yr wythnos dros fisoedd yr haf a thri diwrnod yr wythnos yn y gaeaf."

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg bob dydd ar wahân i ddydd Mercher rhwng Gorffennaf 16 a Hydref 31, ac ar ddyddiau Llun, Iau a Sadwrn rhwng Tachwedd 1 a Rhagfyr 31 - ar wahân i Ragfyr 24.

Gellir dal y bws mewn unrhyw fan cyfleus ar hyd y daith lle ei bod yn ddiogel i wneud hynny.

Bydd y bws hefyd yn casglu teithwyr o'u cartrefi neu fan cyfleus arall o fewn ardal benodol - rhaid bwcio'r gwasanaeth hwn ymlaen llaw trwy'r cwmni bws nid hwyrach na 12.30pm ar y diwrnod cyn y siwrne.

Yn ôl Cyngor Ceredigion dylai grwpiau drefnu ymlaen llaw.

Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio am y tro cyntaf yn 2004 cyn dod i ben yn 2006 oherwydd trafferthion ariannol.

Ond cafodd ei gyflwyno bob haf ers hynny tan 2011.

Mae'r gwasanaeth yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n cerdded ar hyd y llwybr arfordirol gafodd ei agor yn 2008.

Yn ôl arolwg y cyngor, roedd 66,000 - 19% yn fwy - yn cerdded ar y llwybr rhwng Awst 2009 ac Awst 2010.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol