Gwartheg ar fai am ddamwain trên yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Injan dân ar y safle
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pedair injan dân eu hanfon i'r safle ger Treletert

Credir bod gwartheg a achosodd trên i ddod oddi ar y cledrau yn Sir Benfro wedi crwydro ar y cledrau trwy groesfan wastad gafodd ei hatgyweirio'n ddiweddar.

Mae'r awdurdodau'n ymchwilio yn dilyn y ddamwain rhwng Treletert a Chais-blaidd yn Sir Benfro tua 7pm nos Iau.

Roedd y trên Arriva yn teithio o Gaerloyw i Harbwr Abergwaun pan darodd y gwartheg.

Y gred yw bod 30 ar y trên ond bod neb wedi ei anafu.

Y disgwyl yw y bydd y lein yn ailagor brynhawn ddydd Sul.

Aeth pedair injan dân o Hwlffordd, Abergwaun ac Aberdaugleddau ac roedd yr heddlu yn bresennol.

Dydd Sul

Dywedodd Mark Langman o gwmni Network Rail mewn datganiad:

"Mae Network Rail yn ystyried y digwyddiad yma fel un difrifol, ac mae ymchwiliad trylwyr eisoes wedi dechrau.

"Rydym yn ddiolchgar na chafodd neb o'r gymuned leol na'r teithwyr unrhyw anaf.

"Hoffwn ddiolch yn ffurfiol hefyd i'r gwasanaethau brys, timau ymateb Network Rail, Trenau Arriva Cymru a'r gymuned leol am eu hymateb i'r digwyddiad nos Iau.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Trenau Arriva Cymru a'r Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd (SRR) er mwyn deall beth ddigwyddodd.

"Rydym yn credu bod gwartheg wedi cael mynediad i'r rheilffordd ar groesfan lle cafodd gwaith trwsio ei wneud o fewn yr wythnosau diwethaf.

"Mae'r trên bellach wedi cael ei osod yn ôl ar y cledrau a'i symud i leoliad arall lle bydd yn cael ei archwilio gan y SRR.

"Mae disgwyl i'r lein ailagor yn barod i dderbyn gwasanaethau arferol erbyn prynhawn Sul."