BBC Cymru Fyw

Beirniadu ffioedd tribiwnlysoedd

Published
image copyrightBBC news grab
image captionRoedd Theo Huckle wedi gwrthynebu'r syniad yn ystod cyfnod ymgynghorol yn gynharach eleni

Mae prif ymgynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi beirniadu'r penderfyniad i godi hyd at £1,200 ar bobl sy'n dwyn achosion gerbron tribiwnlysoedd cyflogaeth, gan ddeud y bydd yn rhwystro mynediad at gyfiawnder i bobl.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol, Theo Huckle QC, y byddai'r newid gan lywodraeth y DU yn rhwystro nifer o bobl oedd ag achsion dilys.

Ar hyn o bryd does dim tal am ddod ag achos o flaen tribiwnlys.

Yn ôl gweinidog cyfiawnder y DU, Jonathan Djanogly, mae'n annheg disgwyl i'r trethdalwr dalu biliau am dribiwnlysoedd, sy'n costio dros £84 miliwn y flwyddyn.

Roedd Mr Huckle wedi gwrthwynebu'r cynlluniau yn gynharach eleni yn ystod proses ymgynghorol, ac fe ysgrifennodd ar yr Ysgrifennydd Cyfiawnder Ken Clarke.

Cafodd y penderfyniad i godi tal ei gyhoeddi ddydd Gwener, ac fe gafodd ei ddisgrifio fel "gwarthus" gan undebau llafur.

'Tanseilio cyfiawnder'

Mae grwpiau busnes wedi croesawu'r newid, ond roedden nhw'n cwyno y byddai llawer o bobl ddim yn gorfod talu o dany rheolau newydd.

Bydd achosion o gyflogau heb eu talu a thaliadau diswyddo yn costio ffi cychwynnol o £160, gyda thal ychwanegol o £230 os oes angen gwrandawiad, tra bod achosion o ddiswyddo ar gam, cwynion am wahaniaethu a hawlio cyflog cyfartal yn costio £250 i ddechrau gyda ffi o £950 am wrandawiad.

Dywedodd Mr Huckle: "Mae mynediad at gyfiawnder i bob dinesydd, hyd yn oed os yw eu hachsion yn amhoblogaidd neu beidio, yn rhan annatod o sustem ddemocrataidd y DU. Mae'r penderfyniad yma yn tanseilio'r egwyddor yna.

"Mae'r broses o fynd at lys cyfreithiol neu dribiwnlys yn anghynnes i'r mwyafrif o bobl. Mae meddwl gwneud hynny heb gefnogaeth gyfreithiol yn eithriadol o annymunol.

"Does dim amheuaeth y bydd gorfod talu ffioedd sylweddol o flaen llaw yn rhwystro nifer o bobl sydd achosion dilys, ac fe fyddan nhw felly yn methu â chael cyfiawnder."

Ond mynnodd gweinidog cyfiawnder y DU, Jonathan Djanogly, ei fod am i bobl dalu cyfraniad teg i'r sustem tribiwnlysoedd pan oedden nhw'n medru, ac y byddai hynny'n eu hannog i "chwilio am ffyrdd eraill" o ddatrys anghydfod.

"Nid yw'n deg i'r trethdalwr dalu'r bil cyfan o £84m y flwyddyn ar ran pobl sy'n chwyddo anghydfod yn y gweithle i dribiwnlys," meddai.

"Mae'n decach i bawb i geisio osgoi anghydfod hir sy'n niweidio busnesau a gweithwyr fel ei gilydd. Dyna pam yr ydym yn annog ffyrdd eraill fel cymodi."

Straeon perthnasol

  • Gweinyddu cyfiawnder: Arbrofi