Addoli amgen mewn sinema yn Llandudno

i61 Church at Cineworld, Llandudno Image copyright i61
Image caption Mae i61 yn ceisio defnyddio ffyrdd dyfeisgar o ddysgu gwerthoedd traddodiadol

Wth gynnal trafodaethau fel "Duw yn y sinema" a "Twitter, Facebook a Gweddi'r Arglwydd", dyw i61 ddim byd tebyg i'r eglwys draddodiadol.

Mae eu man cyfarfod yn wahanol iawn hefyd gan eu bod yn cwrdd yn wythnosol mew sinema yn sir Conwy.

Cafodd eglwys i61 ei sefydlu yn 2006, a bob dydd Sul maen nhw'n cyfarfod yn sgriniau 4 a 5 yn adeilad Cineworld yng Nghyffordd Llandudno.

Eu harweinydd yw Steve Houghton, 54 oed, sy'n dweud ei fod am sefydlu eglwys annibynnol lle mae pobl yn teimlon' gyffyrddus.

Dulliau gwahanol

Cafodd yr enw i61 - o'r Saesneg am Eseia pennod 61 - ei ddewis gan bobol ifanc am ei fod yn eu hatgoffa o'r geiriau iPhone ac iPad, a'r nod yw darparu lle i addoli i bobl sydd ddim am fynd i eglwys neu gapel traddodiadol.

Does gan Mr Houghton ddim cymwysterau ffurfiol fel gweinidog, ond mae'n credu fod profiad bywyd a 13 mlynedd mewn eglwys fedyddwyr yn ddigon o "faes hyfforddi" iddo.

Image copyright Steve Houghton
Image caption Bedydd i61 - mewn pwll padlo yng ngardd Steve Houghton

Dywedodd: "Roeddwn i yn fy nhridegau cyn dechrau mynd i eglwys, ac roeddwn i'n anghrediniwr.

"Rwy'n cofio meddwl pa mor anodd oedd hi i bobl fynd i mewn i eglwys."

Bellach ma i61 wedi cytuno i ddefnyddio Cineworld, ac mae ganddi tua 150 o aelodau. Mae'n defnyddio dulliau gwahanol fel grwpiau cerddorol a dramau fel ffordd o ddysgu gwerthoedd traddodiadol.

"Fe wnes i neges rhywbryd dan y teitl Twitter, Facebool a Gweddi'r Arglwydd, oherwydd heddiw byddai Duw yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu gyda ni mwy na thebyg," ychwanegodd Mr Houghton.

Er bod i61 yn annibynnol, mae'n aelod o Gyngres Efengylaidd Cymru (EAW), a dywedodd cyfarwyddwr EAW, Elfed Gooding, bod i61 yn ddyfeisgar ac yn ticio bob bocs.

Dywedodd Esgob Bangor Andy John: "Mae'r Eglwys yng Nghymru yn chwilio am ffyrdd newydd o fynegi hunaniaeth Anglicanaidd, ac mae nifer o gynlluniau llwyddiannus sydd gennym wedi dod yn rhan hanfodol o fywyd yr eglwys heddiw."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.