Heddlu Gwent yn rhan o gynllun peilot Cyfraith Clare

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Clare Wood ei lladd gan ei chyn-gariad George Appleton yn 2009

Bydd cynllun peilot gan Heddlu Gwent yn caniatáu i bobl darganfod a oes gan bartner hanes o drais yn y cartref.

Cafodd Cyfraith Clare ei henwi ar ôl Clare Wood laddwyd gan ei chyn-gariad.

Bydd Heddlu Gwent a thri o heddluoedd o Loegr yn rhan o'r cynllun peilot sy'n dechrau ddydd Llun.

Ond mae'r grŵp ymgyrchu, Refuge, wedi dweud na fydd yn gwneud llawer i ddioddefwyr.

Fe fydd cynllun Heddlu Gwent, Heddlu Manceinion, Heddlu Sir Nottingham a Heddlu Wiltshire yn dod i ben ym mis Medi 2013.

'Gwarchod pobl'

O dan y cynllun fe fydd unrhyw un yn gallu gofyn i'r heddlu a oes gan eu partner newydd neu bresennol hanes treisgar.

Os ydi'r ymholiad yn dangos y gallai person fod mewn perygl o drais domestig gan eu partner, fe fydd yr heddlu yn ystyried datgelu'r wybodaeth.

"Rhan allweddol o'r plismona ydi gwarchod pobl rhag niwed," meddai Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Carmel Napier, arweinydd Cymdeithas y Prif Gwnstabliaid ar drais domestig.

"Bwriad y cynllun yw rhoi grym i bobl wneud penderfyniad deallus i warchod eu hunain a'u plant ...

"Fe fydd hefyd yn caniatáu i'r heddlu ymateb yn y modd gorau er budd pobl y maen nhw'n credu sydd mewn perygl o drais a hynny drwy rannu gwybodaeth am gefndir treisgar eu partneriaid."

Roedd Clare Wood yn fam 36 oed o Salford, Manceinion.

Cafodd ei llofruddio yn 2009 gan gyn-gariad â chefndir treisgar.

Sawl cwyn

Cyn ei marwolaeth roedd hi wedi gwneud sawl cwyn i Heddlu Manceinion am George Appleton a grogodd ei hun yn ddiweddarach.

Mae tad Ms Wood, Michael Brown, wedi bod yn ymgyrchu i bobl gael mwy o hawliau i wybod am gefndir treisgar eu partneriaid.

Pan gafodd y cynllun ei gyhoeddi dywedodd Refuge mai'r gwir oedd nad oedd yr heddlu yn ymwybodol o'r mwyafrif o ddrwgweithredwyr.

Yn ôl eu prif weithredwr, Sandra Horley, dylai'r Swyddfa Gartref daclo'r mater drwy wella'r modd yr oedd yr heddlu'n ymateb i alwadau am help.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol