Dedfryd ohiriedig i drysorydd clwb hedfan

Cyhoeddwyd

Mae cyn-ariannwr banc ddygodd £9,000 pan oedd yn drysorydd clwb hedfan wedi cael dedfryd ohiriedig o wyth mis.

Cyfaddefodd Kevin Hughes, 32 oed o Gaergeiliog, Ynys Môn, sy'n gynorthwyydd gweinyddol yn safle'r Awyrlu yn Y Fali, iddo ddwyn £9,345, ffugio cyfrifon a thwyll.

Bydd rhaid iddo wneud 200 o oriau o waith cymunedol.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod y cyn ariannwr banc wedi bod yn drysorydd Cymdeithas Hedfan y Fali ers 2006 ond ei fod wedi defnyddio sieciau a thaliadau ymaelodi.

'Anonestrwydd'

Dywedodd yr erlynydd, David Mainstone: "Roedd pryderon fod y gymdeithas mewn trafferthion ariannol yn 2010."

Ymddiswyddodd Hughes o'i swydd wirfoddol fel trysorydd y gymdeithas a daeth ei olynydd o hyd i anghysondebau.

"Roedd y gymdeithas yn cyhoeddi ei chylchgrawn ar-lein a chollodd yr argraffwyr £5,000 y flwyddyn oherwydd ei anonestrwydd," meddai'r erlynydd.

'Benthyca'

Dywedodd Elen Owen, ar ran yr amddiffynnydd: "Ei fwriad oedd benthyca'r arian a'i dalu yn ôl.

"Nid oedd wedi bwriadu dwyn yr arian ac mae'n wir edifar."

Dywedodd y Cofiadur, Timothy Petts, fod y troseddau'n dor-ymddiriedaeth.

Clywodd y llys fod Hughes wedi ad-dalu £1,500 a bod £3,000 ar gael yn ei gyfrif banc.

Bydd gwrandawiad atafaelu ym mis Tachwedd.