Y gost o atgyweirio hen ysbyty yn Ninbych 'bron yn £1m'

  • Cyhoeddwyd
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, DinbychFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Daeth caniatâd cynllunio i ddatblygu safle Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych, i ben yn 2009

Mae'r gost bosib i atgyweirio hen ysbyty seiciatryddol yn Ninbych wedi codi i £930,000, wrth i gynghorwyr ystyried camau i sicrhau pryniant gorfodol.

Ddydd Mawrth bydd Cyngor Sir Ddinbych yn trafod adroddiad ar Ysbyty Gogledd Cymru a gaeodd ei ddrysau yn 1995.

Mae disgwyl iddo ddweud fod cyflwr y safle yn fwy "bregus" nag a dybiwyd yn wreiddiol.

Mae'r ysbyty, a adeiladwyd ym 1844, wedi cael ei fandaleiddio, ei ysbeilio a'i ddifrodi gan dân dros y blynyddoedd diwetha'.

Mae rhai rhannau o'r adeilad wedi eu rhestru.

Roedd datblygwyr yn bwriadu adeiladu 280 o dai a chyfleusterau cymunedol ar y safle.

Ond ni ddechreuodd y gwaith a daeth y caniatâd cynllunio i ben yn 2009.

Difrodwyd rhan o'r ysbyty ym mis Tachwedd 2008 oherwydd tân.

Pryniant gorfodol

Wedi i swyddogion fynegi pryderon am gyflwr yr adeilad, cafodd Hysbysiad Gwaith Brys ei gyflwyno ym mis Mehefin y llynedd, gyda'r gost yn cael ei amcangyfrif yn £800,000.

"Mae gorchmynion am daliadau'n deillio o wariant y cyngor wedi'u cyflwyno i'r perchennog ond does dim taliadau wedi'u gwneud," meddai'r adroddiad diweddara' i'r cyngor.

Mae hefyd yn dweud fod adran gynllunio'r cyngor yn dilyn camau allai, yn y diwedd, arwain at bryniant gorfodol yr ysbyty.

Ond gallai hynny gymryd hyd at 18 mis, yn ôl yr adroddiad.

Ond yn ôl y cyfreithiwr Ayub Bhailok, sy'n gweithredu ar ran Freemont, byddai unrhyw ymgais gan y cyngor i brynu'r ysbyty yn y fath fodd yn cael ei herio.

Dywedodd Mr Bhailok fod y cynlluniau gwreiddiol i ddatblygu'r safle wedi methu "am fod y byd wedi newid wrth i'r dirwasgiad frathu", a bod hynny wedi gwneud y prosiect yn "anghynaladwy".

Ychwanegodd fod gan ei gleient nifer o bryderon ac y byddai'n eu codi gyda'r cyngor, gan gynnwys costau'r gwaith brys.

Fe alwodd hefyd am ymchwiliad cyhoeddus i weithredoedd yr awdurdod a dywedodd eu bod yn ystyried cymryd camau cyfreithiol.

Mae'r adroddiad yn argymell fod y cabinet yn cymeradwyo cynllunio i barhau â chamau tuag at bryniant gorfodol.

Bydd y cabinet yn cwrdd am 10:00am ddydd Mawrth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol