Cynlluniau i uno ysgolion wedi'u rhoi i'r neilltu

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd ArgoedFfynhonnell y llun, stephen charles
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Ysgol Uwchradd Argoed, Mynydd Isa, ddim yn rhan o gynlluniau ad-drefnu Cyngor Sir y Fflint erbyn hyn

Mae cynlluniau dadleuol i ad-drefnu rhai o ysgolion uwchradd Sir y Fflint, er mwyn mynd i'r afael â lleoedd gwag, wedi eu rhoi i'r neilltu.

Doedd cynlluniau'n ymwneud ag ysgolion Glannau Dyfrdwy, Bwcle a Mynydd Isa ddim wedi plesio rhieni pan gafodd ei gyflwyno i ddechrau, gan achosi swyddogion i ailystyried.

Nawr bydd cynghorwyr yn penderfynu ar opsiynau newydd i ostwng nifer y lleoedd gwag a lleihau maint adeiladau a chostau.

Wedi'r cyfarfod ddydd Mawrth bydd 'na ragor o ymgynghori cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud.

Cafodd y cynlluniau eu trafod gynta' yr haf diwetha', gyda Chyngor Sir y Fflint yn dweud fod 'na dros 25% o leoedd gwag mewn tair ysgol uwchradd - Treffynnon, Elfed ym Mwcle a John Summers yn Queensferry.

O dan y cynllun gwreiddiol, roedd 'na opsiwn i uno Ysgol Uwchradd Argoed, Mynydd Isa, gydag Ysgol Uwchradd Elfed - ynghyd ag uno Ysgol Uwchradd John Summers, Glannau Dyfrdwy, gydag Ysgol Uwchradd Cei Conna.

'Creu lle'

Nawr, un o'r cynigion diweddara' yn yr adroddiad i aelodau'r cabinet yw lleihau maint Ysgol Elfed trwy roi'r holl ddisgyblion a staff mewn un rhan o'r adeilad, a symud addysg chweched dosbarth i Ysgol Alun, Yr Wyddgrug.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhieni, disgyblion ac athrawon wedi protestio'n erbyn y cynlluniau i gau ysgolion yr haf diwetha'

"Byddai hyn yn creu lle [yn Elfed] a allai gael ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel swyddfeydd, sydd ddim yn ymwneud â'r ysgol," meddai'r adroddiad - sydd ddim yn cyfeirio at newidiadau allai effeithio ar Ysgol Argoed gerllaw.

Mae rhan o Ysgol Elfed eisoes yn gartre' i bwll nofio a chanolfan hamdden y dre'.

Opsiwn arall fyddai cadw safleoedd ysgolion uwchradd John Summers a Chei Conna ond eu huno o dan un pennaeth a chorff llywodraethu.

Ond byddai'r chweched dosbarth yn cau yn y ddwy ysgol, gydag addysg ôl-16 yn cael ei gynnig mewn canolfan bwrpasol yng Nghei Conna.

Mae 'na dri opsiwn yn cael eu hystyried ar gyfer Treffynnon, gan gynnwys codi ysgol newydd i ddisgyblion 11-18 oed, ac ysgol gynradd newydd yn lle Ysgol Perth y Terfyn ac Ysgol y Fron.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol