Diogelu plant: Bwrdd yn rheoli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor wedi dweud bod 'cynnydd da o ran ymdrin â'r materion ...'

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw'n gorfodi Cyngor Sir Penfro i dderbyn cyfarwyddiadau panel o arbenigwyr wedi pryderon am ddiogelu plant yn y sir.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, nad oedd pryderon Llywodraeth Cymru wedi eu lleddfu ar ôl rhybudd olaf i'r awdurdod lleol ym Mehefin.

"Nid oes llawer o ffydd gennym mewn rhai o'r uwch-swyddogion," meddai.

Mae'r cyngor wedi dweud bod "cynnydd da o ran ymdrin â'r materion gafodd eu hamlygu ynghylch diogelu plant".

Yn ôl Mr Andrews, fe fydd rhaid i'r cyngor ddilyn cyfarwyddiadau Ei Anrhydedd, Graham Jones, yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Bwrdd Gweinidogol Sir Benfro.

'Seiliau cadarn'

Bydd y bwrdd o hyn ymlaen yn adrodd yn ôl i Mr Andrews a'i swyddogion o dan bwerau Ddeddf Addysg 1996.

Roedd arweinydd Cyngor Sir Penfro, Jamie Adams, wedi honni bod yr awdurdod lleol wedi "gosod seiliau cadarn" wrth ddelio â'r materion oedd wedi achosi ffrae.

Roedd honiadau am blant yn cael eu cloi mewn "ystafelloedd seibiant"

Ond roedd y Cynghorydd Adams wedi dweud bod y cyngor yn dal yn "ymrwymedig i wneud popeth o fewn rheswm i ddiogelu plant yn Sir Benfro".

'Edrych ar y ffeithiau'

Dywedodd Mr Andrews fod y llywodraeth wedi ystyried yr ohebiaeth oddi wrth y Cynghorydd Adams, "wedi edrych ar y ffeithiau fwy nag unwaith ac wedi ceisio cyngor cyfreithiol".

"Wrth gyhoeddi'r cyfarwyddyd hwn, nid wyf yn rhyddhau'r awdurdod lleol rhag ei gyfrifoldebau diogelu.

"Mae diogelu plant yn Sir Benfro yn parhau i fod yn ddyletswydd i'r awdurdod nid i'r bwrdd.

"Fodd bynnag, mae'r cyfarwyddyd yn datgan yn glir pam nad oes gennym ni fel Llywodraeth Cymru lawer o ffydd yn rhai o'r uwch-swyddogion.

"Mater i'r arweinydd a'r awdurdod yw dangos bod yr awdurdod o ddifrif ynglŷn â'r cyfrifoldebau o ran diogelu plant, a'i fod yn gwneud hynny mewn modd sydd y tu hwnt i reoli prosesau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol