Dewis tenant ar gyfer Yr Ysgwrn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, SNPA
disgrifiad o’r llunCafodd Yr Ysgwrn ei brynu i'r genedl ddechrau mis Mawrth

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi mai cwmni lleol fydd yn oruchwylio'r broses ceisiadau cyn dod o hyd i denant i ffermio tir Yr Ysgwrn ger Trawsfynydd.

Ym mis Mawrth cyhoeddodd awdurdod y parc a phartneriaid eu bod wedi sicrhau fferm deuluol y bardd Hedd Wyn ar gyfer y genedl.

Mae'r eiddo'n cynnwys y ffermdy, tai allan, byngalo, tir amaethyddol, chwe chadair Eisteddfod a deunydd archifol pwysig.

Gwireddwyd y pryniant oherwydd cyfraniadau ariannol Llywodraeth Cymru a Chronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol.

Mae'r fferm fynyddig yn cwmpasu 170 erw o dir amaethyddol, hawliau pori cyffredin, beudai ynghyd â da byw sy'n cynnwys 200 o ddefaid Cymreig a 5 o heffrod duon Cymreig.

'Gwreiddiau'

Mae awdurdod y parc wedi penodi Farmers Marts (R G Jones) yn asiant fydd yn goruchwylio'r broses o weinyddu'r ceisiadau tenantiaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Mae'r cwmni a'i wreiddiau'n ddwfn yn ardal Meirionnydd ac rydym yn hynod falch o gael gweithredu ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i oruchwylio'r broses.

"Mae'r cyfle i ddod yn denant ar y safle pwysig heb os am greu diddordeb ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyfochr ac awdurdod y parc i ganfod y person cywir i ffermio'r tir yn Yr Ysgwrn."

Cynaliadwy

Ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, dywedodd y Prif Weithredwr, Aneurin Phillips: "Mae canfod tenant i ffermio a rheoli'r tir amaethyddol yn Yr Ysgwrn yn rhan allweddol o reolaeth gynaliadwy y tir.

"Trwy benodi R G Jones rydym yn hyderus o'u harbenigedd wrth brisio a gwerthu eiddo amaethyddol ynghyd â'u gwybodaeth leol amhrisiadwy.

"O dan eu harweiniad nhw, rwy'n hyderus y medrwn benodi unigolyn neu unigolion i fod yn denant ar safle hanesyddol a diwylliannol bwysig."

Disgwylir i'r broses wneud ceisiadau ar gyfer y denantiaeth agor mis Awst.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol