Cardota yn 'broblem Olympaidd' yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Cardota (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Y cyngor: 'Dim tystiolaeth ffeithiol o gwbl' i gefnogi'r honiad.

Mae rhai perchnogion siopau yng Nghaerdydd wedi honni bod mwy o gardota yn y ddinas yn creu argraff anffafriol ar ymwelwyr i'r ddinas yn ystod y Gemau Olympaidd.

Honnodd Partneriaeth Manwerthu Caerdydd fod mwy o bobl yn cardota neu'b cam-drin alcohol ar y strydoedd.

Dywedon nhw fod cysylltiad rhwng problemau â lloches dros dro i'r digartref ger canol Caerdydd.

Ond yn ôl y cyngor, "does dim tystiolaeth ffeithiol o gwbl" i gefnogi'r honiad.

'Y peth ola'

Dywedodd llefarydd y bartneriaeth, David Hughes-Lewis, fod cardota wedi cynyddu ers i loches Dŷ Tresillian, y mae'r cyngor yn ei rheoli, a lloches elusen Huggard, wedi i adeilad dros dro symud i'r Custom House ar waelod Heol yr Eglwys Fair.

"Mae hon yn broblem fawr i fasnachwyr ar Heol yr Eglwys Fair," meddai Mr Hughes-Lewis sy'n berchen ar siop emau.

"Y peth ola' rwy' am ei weld yw mwy o gardotwyr pan fydd digwyddiadau'r Gemau Olympaidd yng Nghaerdydd."

Cafodd ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd, meddai.

"Mae cardotwyr a phobl sy'n cam-drin alcohol y tu allan i'n siopau yn gofyn pobl am arian ac yn dod i mewn i'n siopau.

"Rydym wedi bod yn ymgyrchu am ddwy flynedd."

'Dim tystiolaeth'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd nad oedd "unrhyw dystiolaeth ffeithiol o gwbl" am y cysylltiad rhwng mwy o gardota a'r llochesi.

"Rydym wedi gofyn am y dystiolaeth ynglŷn â'r honiad hwn."

Mae disgwyl i'r rhai sy'n mynd i'r ddwy loches symud i lety newydd ar Heol Dumballs yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru nad oedd unrhyw ystadegau ar gael am fwy o achosion, gan gynnwys pobl ddigartref, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol