Grŵp i ystyried sut i wella addysg Gymraeg ail iaith

  • Cyhoeddwyd
Ysgrifennu CymraegFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd disgwyl i'r grŵp adolygu gyflwyno'u casgliadau i'r llywodraeth erbyn Medi 2013

Mae safonau a chyrhaeddiad mewn addysg Gymraeg ail iaith yn is na mewn pynciau eraill a does dim digon o ddisgyblion yn gwneud cynnydd yng Nghyfnod Allweddol 4.

Er mwyn ceisio gwella'r sefyllfa, mae Gweinidog Addysg Cymru wedi sefydlu grŵp adolygu i ystyried pa newidiadau y dylid eu cyflwyno yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 er mwyn galluogi mwy o bobl i ddefnyddio'r iaith.

Yn ôl Leighton Andrews, dyw traean o ddysgwyr ddim yn ennill unrhyw gymhwyster cydnabyddedig yng Nghyfnod Allweddol 4 ac mae mwy o ymgeiswyr TGAU Cymraeg ail iaith yn sefyll y cyrsiau byr lle mae cyrhaeddiad yn isel.

"Ychydig o ddysgwyr Cymraeg ail iaith sy'n teimlo'n hyderus ac sy'n gallu defnyddio'r Gymraeg y tu hwnt i'r dosbarth ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4," meddai Mr Andrews.

Mae'r Gymraeg yn bwnc statudol ac yn orfodol i bob disgybl hyd at 16 mlwydd oed.

Er hynny mae safonau a chyrhaeddiad mewn Cymraeg ail iaith yn is nag mewn pynciau eraill yn yr ysgol gynradd ac nid oes digon o ddisgyblion yn dod yn eu blaenau'n dda mewn ysgolion uwchradd.

Cynllun gweithredu

Nod y llywodraeth yw cynyddu nifer y dysgwyr sy'n gallu cyrraedd rhuglder a defnyddio'r Gymraeg yn eu cymunedau, teuluoedd ac yn y gweithle.

Ym Mis Mai 2012, cyhoeddodd Mr Andrews gynllun gweithredu newydd gwerth £400,000 dros bedair blynedd i ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad mewn Cymraeg ail iaith.

Prif nod y cynllun, yn ôl y llywodraeth, yw gwella lefelau cyrhaeddiad Cymraeg ail iaith ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, yn ogystal â gwella'r profiad dysgu wrth bontio i Gyfnod Allweddol 3 a 4.

Er mwyn symud y gwaith yn ei flaen, mae'r llywodraeth wedi sefydlu grŵp adolygu sy'n cynnwys unigolion â phrofiad ac arbenigedd ym maes Cymraeg ail iaith.

Byddan nhw'n ystyried pa newidiadau y dylid eu gwneud i addysgu ac asesu yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 er mwyn galluogi mwy o ddysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg.

Bydd disgwyl i'r grŵp adrodd yn ôl i'r gweinidog erbyn Medi 2013, gan ddarparu argymhellion ar y ffordd ymlaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol