Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru

Damian Walford Davies Image copyright None
Image caption Mae'r Athro Damian Walford Davies yn olynu'r Dr Harri Pritchard Jones a'r Dr John Pikoulis

Yr Athro Damian Walford Davies, o Brifysgol Aberystwyth, yw Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru.

Bydd yn cymryd yr awenau wedi i'r cadeiryddion blaenorol, y Dr Harri Pritchard Jones a'r Dr John Pikoulis ymddeol.

Mae'r Athro Davies yn Bennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn fardd, beirniad llenyddol a golygydd, mae'n byw yn Aberystwyth gyda'i wraig Francesca a'u dau o blant.

Cafodd Llenyddiaeth Cymru ei sefydlu yn 2011 wedi i Academi a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd uno.

'Diolch'

Dywedodd Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: "Rhaid diolch i arweinyddiaeth ac ymdrechion dibrin Harri Pritchard Jones a John Pikoulis fel cyd-Gadeiryddion Bwrdd ymroddedig ac anhunanol am lwyddiant y dasg o uno Academi a Thŷ Newydd i greu Llenyddiaeth Cymru.

"Bellach, gyda Lleucu Siencyn fel Prif Weithredwr, mae cyfnod newydd a chyffrous ar droed a bwrdd newydd etholedig o dan arweinyddiaeth Damian Walford Davies.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Harri Pritchard Jones a John Pikoulis: "Ers ei sefydlu llynedd, mae cwmni cenedlaethol diweddaraf Cymru wedi ehangu ei raglen ac erbyn hyn mae ganddo Brif Weithredwr, Cadeirydd a Bwrdd Rheoli newydd.

"Byddant oll yn gweithio i sicrhau fod gan y ffurf hynaf o gelfyddyd yng Nghymru egni newydd, gan fynd â llenyddiaeth i bob cornel o'r wlad."

'Braint a sialens'

Dywedodd yr Athro Davies: "Mae cymryd rôl cadeirydd un o gwmnïau cenedlaethol Cymru yn fraint - ac yn sialens.

"Mae gan Llenyddiaeth Cymru eisoes hanes disglair - ers 1959 bu'n esblygu i guriad newidiadau yn y byd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol.

"Bellach, gyda bwrdd deinamig o bobl broffesiynol gydag arbenigedd yn yr holl feysydd y gall llenyddiaeth eu cyrraedd, mae ganddo'r gallu i chwarae rhan gryfach fyth mewn adnabod, meithrin, galluogi a hyrwyddo awduron o Gymru o bob cefndir ac oedran, ac yn y ddwy iaith - yng Nghymru ac yn fyd-eang.

'Teclyn newid'

"Fy nod fel Cadeirydd yw sicrhau lle i'r egni radical sydd gan ein dwy lenyddiaeth yn nhrafodaethau cyfoes, fel bod ysgrifennu nid yn unig yn bleser i rai ond yn declyn newid a thrawsnewid i bawb."

Hefyd yn ymuno â'r cadeirydd mae sawl aelod newydd i'r bwrdd: y bardd a'r entrepreneur William Ayot; y newyddiadurwr a'r darlledwr Catrin Gerallt; Bethan Hughes, y llyfrgellydd a'r hyrwyddwr darllen; y cyflwynydd a'r cynhyrchydd Angharad Mair; yr awdur a'r beirniad Sioned Williams; yr awdur ac ymgynghorydd ar ei liwt ei hun Angharad Wynne.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.