Cynllun Gweilch Glaslyn yn nwylo'r gymuned?

Osprey Image copyright Other
Image caption Mae'r gweilch yn treulio'r gaeaf yn Affrica cyn dychwelyd i'r un safle bob blwyddyn

Mae'r Gymdeithas er Gwarchod Adar wedi cyhoeddi eu bod yn tynnu'n ôl o safle Gweilch-y-pysgod Glaslyn yng Ngwynedd.

Dywedodd y mudiad nad oedd y penderfyniad yn adlewyrchiad ar waith y staff a'r gwirfoddolwyr a'i fod oherwydd yr angen i ail-flaenoriaethu er mwyn helpu rhywogaethau eraill o dan fygythiad.

Mae trafodaethau wedi dechrau er mwyn perswadio'r gymuned leol i fabwysiadu'r cynllun.

Ers i'r gweilch gyrraedd y safle ger Porthmadog yn 2004 mae dros 180,000 o bobl wedi ymweld â'r safle.

'Yn gyfyngedig'

Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad: "Cafodd y penderfyniad ei wneud yn unig ar sail yr angen i ail-flaenoriaethu ein hadnoddau ...

"Mae rhywfaint o fywyd gwyllt Gymru o dan fygythiad ac mae ein hadnoddau'n gyfyngedig."

Dywedodd hefyd ei fod yn newyddion da bod y gweilch yn gwneud yn dda yn yr ardal ond bod adar eraill, megis y gornchwiglen, o dan fygythiad mawr.

Yn ogystal â nythod y gweilch ar safleoedd Glaslyn a Dyfi, mae tystiolaeth bod nythod eraill wedi sefydlu ac mae hyn yn awgrymu y bydd y gweilch yn parhau i ffynnu heb ymyrraeth gwarchodwyr.

Image copyright RSPB
Image caption Mae rhywogaethau eraill megis y gornchwiglen o dan fygythiad difrifol, medd y mudiad

'Diflannu'

"Ond mae poblogaeth rywogaethau eraill fel y gornchwiglen a'r gylfinir wedi dirywio'n arw dros y blynyddoedd diweddar.

"Os bydd y niferoedd yn parhau i ostwng ar yr un raddfa, fe fyddan nhw'n diflannu fel rhywogaeth yng Nghymru yn fuan."

Yn y cyfamser, mae Fforwm Gweilch Glaslyn o blaid gweithio gyda'r gymuned leol.

Gwirfoddolwyr lleol, o dan reolaeth swyddog prosiect Gweilch Glaslyn, sy'n gyfrifol am drefnu diogelwch ar y safle.

Bydd y rôl yn rhan o drafodaethau rhwng y gymuned a'r mudiad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.