Cynllun Gweilch Glaslyn yn nwylo'r gymuned?

  • Cyhoeddwyd
OspreyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gweilch yn treulio'r gaeaf yn Affrica cyn dychwelyd i'r un safle bob blwyddyn

Mae'r Gymdeithas er Gwarchod Adar wedi cyhoeddi eu bod yn tynnu'n ôl o safle Gweilch-y-pysgod Glaslyn yng Ngwynedd.

Dywedodd y mudiad nad oedd y penderfyniad yn adlewyrchiad ar waith y staff a'r gwirfoddolwyr a'i fod oherwydd yr angen i ail-flaenoriaethu er mwyn helpu rhywogaethau eraill o dan fygythiad.

Mae trafodaethau wedi dechrau er mwyn perswadio'r gymuned leol i fabwysiadu'r cynllun.

Ers i'r gweilch gyrraedd y safle ger Porthmadog yn 2004 mae dros 180,000 o bobl wedi ymweld â'r safle.

'Yn gyfyngedig'

Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad: "Cafodd y penderfyniad ei wneud yn unig ar sail yr angen i ail-flaenoriaethu ein hadnoddau ...

"Mae rhywfaint o fywyd gwyllt Gymru o dan fygythiad ac mae ein hadnoddau'n gyfyngedig."

Dywedodd hefyd ei fod yn newyddion da bod y gweilch yn gwneud yn dda yn yr ardal ond bod adar eraill, megis y gornchwiglen, o dan fygythiad mawr.

Yn ogystal â nythod y gweilch ar safleoedd Glaslyn a Dyfi, mae tystiolaeth bod nythod eraill wedi sefydlu ac mae hyn yn awgrymu y bydd y gweilch yn parhau i ffynnu heb ymyrraeth gwarchodwyr.

Ffynhonnell y llun, RSPB
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhywogaethau eraill megis y gornchwiglen o dan fygythiad difrifol, medd y mudiad

'Diflannu'

"Ond mae poblogaeth rywogaethau eraill fel y gornchwiglen a'r gylfinir wedi dirywio'n arw dros y blynyddoedd diweddar.

"Os bydd y niferoedd yn parhau i ostwng ar yr un raddfa, fe fyddan nhw'n diflannu fel rhywogaeth yng Nghymru yn fuan."

Yn y cyfamser, mae Fforwm Gweilch Glaslyn o blaid gweithio gyda'r gymuned leol.

Gwirfoddolwyr lleol, o dan reolaeth swyddog prosiect Gweilch Glaslyn, sy'n gyfrifol am drefnu diogelwch ar y safle.

Bydd y rôl yn rhan o drafodaethau rhwng y gymuned a'r mudiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol