Swyddog yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y dyn mewn cell yng Ngorsaf Heddlu Canol Abertawe

Mae swyddog oedd yn gweithio i gwmni diogelwch G4S wedi ymddiswyddo wedi i garcharor gael ei ddarganfod yn ddiymadferth yn ei gell.

Roedd swyddogion i fod i ymweld â'r carcharor 30 oed bob hanner awr yn y gell yng Ngorsaf Heddlu Canol Abertawe.

Er i'r swyddog ysgrifennu cofnod ei fod wedi gwirio'r carcharor, nid oedd lluniau camera cylch cyfyng yn dangos hynny, meddai Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Aed â'r carcharor o ardal Sgeti yn Abertawe i'r ysbyty ac fe wellodd ar ôl cael triniaeth.

Mae'r comisiwn wedi lansio ymchwiliad.

'Pryderon'

Dywedodd Comisiynydd Cymru, Tom Davies: "Yn ffodus, cafwyd hyd i'r dyn mewn pryd ac mae wedi gwella.

"Roedd staff meddygol wedi cynghori y dylid ymweld â'r dyn bob hanner awr oherwydd pryderon am ei iechyd.

"Mae llawer o waith a pholisïau yn anelu at sicrhau bod carchariad yn fwy diogel.

"Bydd ein hymchwiliad yn ystyried beth ddigwyddodd yn yr achos hwn a pha hyfforddiant penodol y mae staff carcharu yn ei dderbyn."

Cafodd y dyn ei arestio tua 3:00am ar Orffennaf 10.

Cafwyd hyd iddo yn ddiymadferth yn y gell am 4:00am ac fe gafodd ambiwlans ei alw.

Dywedodd y comisiwn ei fod wedi cael gadael yr ysbyty y noson honno ac fe gafodd ei ryddhau o ofal yr heddlu wedi cyngor Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol