Cynnydd yn nifer y di-waith

  • Cyhoeddwyd
Arwydd canolfan waith
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ystadegau diweddara eu cyhoeddi ddydd Mercher

Mae 'na gynnydd wedi bod yn nifer y bobol ddi-waith yng Nghymru.

Mae ystadegau sydd newydd eu cyhoeddi yn dangos bod 133,000 heb waith rhwng mis Mawrth a Mai eleni.

Mae hyn yn gynnydd o 2,000, yn ôl y Swyddfa Ystadegau.

Ar draws Prydain mae nifer y di-waith wedi gostwng i'w lefel isaf ers bron blwyddyn, sef cwymp o 65,000 i 2.58 miliwn.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan: "Ar ôl sawl mis o newyddion cymharol bositif am gyflogaeth yng Nghymru, rwy'n siomedig ond ddim yn synnu at y ffigyrau heddiw.

"Maen nhw'n dangos pa mor fregus yw'r farchnad lafur yng Nghymru yng nghyd-destun ansicrwydd ym mharth yr Ewro a'r marchnadoedd rhyngwladol."