Ysgol ar gau wedi tirlithriad

  • Cyhoeddwyd

Mae'r ffordd i bentref Glyncorrwg yn Nyffryn Afan wedi ail agor ar ôl cael ei chau'n rhannol fore Mercher wedi tirlithriad.

Mae Ysgol Gynradd Glyncorrwg ar gau ddydd Mercher gan nad oedd staff yn medru cyrraedd yr ysgol.

Mae staff Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn asesu'r difrod.