Dim tystiolaeth yn erbyn cynghorwyr Abertawe

Cyhoeddwyd
Cyngor AbertaweFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Doedd yr Ombwdsmon ddim yn gallu canfod tystiolaeth yn erbyn y cynghorwyr

Mae ymchwiliad wedi methu canfod tystiolaeth yn erbyn tri o uwch gynghorwyr Abertawe a gafodd eu cyhuddo o drafod telerau er mwyn sicrhau cefnogaeth i bolisïau'r cyngor.

Daeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i'r casgliad nad oedd 'na dystiolaeth yn erbyn y cyn-arweinydd Chris Holley na chwaith unrhyw dystiolaeth ddarbwyllol yn erbyn ei ddirprwy John Hague a Paxton Hood-Williams.

Roedd y tri wedi gwadu torri cod ymddygiad cynghorwyr.

Y cyn-gynghorydd Rene Kinzett wnaeth y cwynion.

Roedd o wedi honni bod y tri wedi "llunio cytundeb lle byddai cyllid ychwanegol ar gyfer wardiau Ceidwadol ar gael a hynny am gefnogaeth y Ceidwadwyr" i'r weinyddiaeth oedd yn arwain y cyngor.

Roedd Mr Holley yn arweinydd Democrat Rhyddfrydol y cyngor tan yr etholiad diwethaf ym mis Mai tra bod Mr Hague yn aelod annibynnol.

Dim cytundeb

Mae Mr Holley a'r Ceidwadwr Mr Hood-Williams, yn dal yn gynghorwyr.

Fe ddaeth yr Ombwdsmon i'r casgliad, "er y byddai cytundeb o fath, petai wedi ei weithredu, yn debygol o fod wedi torri sawl rhan o'r cod ymddygiad, doedd 'na ddim tystiolaeth i gefnogi'r gwyn fod Mr Holley wedi ceisio cyrraedd cytundeb o'r fath".

"Oherwydd, mae'r Ombwdsmon wedi dod i'r casgliad nad oes 'na dystiolaeth bod cod ymddygiad wedi ei dorri ar ran Mr Holley," meddai llefarydd.

Yn achos y ddau arall, roedd wedi ystyried "amrywiaeth o dystiolaeth" a oedd yn cynnwys datganiadau ysgrifenedig a datganiadau o dan lw a roddwyd i'r heddlu, tystiolaeth e-bost rhwng y rhai dan sylw ac amryw o ddogfennau a ddarparwyd gan y cyngor".

Wrth ddod i'r casgliad, dywedodd "nad oedd 'na dystiolaeth ddarbwyllol" i gefnogi'r gwyn.

Ym mis Ebrill, fe wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron ollwng achos cyfreithiol yn erbyn y tri oherwydd diffyg tystiolaeth.

Fe wnaeth y Blaid Lafur sicrhau digon o gynghorwyr i arwain Cyngor Abertawe yn yr etholiad diwethaf ym mis Mai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol