Gwahardd bocsiwr am chwe mis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Methodd Maccarinelli brawf yn dilyn ei ornest yn erbyn Shane McPhilbin

Mae'r bocsiwr o Abertawe, Enzo Maccarinelli, wedi cael ei wahardd am chwe mis ar ôl iddo dorri rheol yn ymwneud â chyffuriau.

Dangosodd prawf fod y cyffur methylhexaneamine yn bresennol yn ei gorff ar Fawrth 23 wedi ei ornest yn erbyn Shane McPhilbin.

Mae'r gwaharddiad yn golygu na fydd yn cael cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon rhwng Ebrill 19 a Hydref 18, 2012.

Mae'r cyffur wedi ei wahardd wrth gystadlu gan ei fod yn symbylydd.

Yn aml, mae'n gynhwysyn ychwanegion bwyd sy'n cynorthwyo pobl i golli pwysau.

'Amserol iawn'

Dywedodd prif weithredwr corff gwrthgyffuriau'r DU UKAD, Andy Parkinson: "Mae hyn yn atgoffa pawb yn amserol iawn fod rhaid i bob mabolgampwr waeth beth yw'r gamp fod yn ofalus dros ben ...

"Gyda hyn dan sylw, dylai athletwyr Olympaidd fod yn ymwybodol eu bod yn cael eu hystyried 'yn cystadlu' rhwng Gorffennaf 16 ac Awst 12 ac fe allen nhw orfod cymryd prawf cyffuriau ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod.

"Mae'r cyffur mewn ystod eang o ychwanegion bwyd.

"Mae'r cyffur wedi ei wahardd yn ystod cystadleuaeth, ac fe all gael ei restru o dan nifer o enwau gwahanol ar fwydydd.

"Ac mae UKAD yn parhau i weithio'n agos gyda Bwrdd Rheoli Bocsio Prydain i sicrhau bod enw da'r gamp yn parhau."