Streic 24 awr gan weithwyr Remploy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Bu gweithwyr Remploy yn protestio tu allan i San Steffan ar Ebrill 20

Mae gweithwyr ffatrïoedd Remploy ar streic 24 awr ers 6am ddydd Iau ymhob un o'r 54 o ffatrïoedd trwy Brydain.

Cyhoeddodd llywodraeth San Steffan yn gynharach y bydd 27 o'r ffatrïoedd yn cau, gan gynnwys pump yng Nghymru.

Fe fydd naw arall - gyda dau yng Nghymru - yn destun ymgynghoriad pellach am eu dyfodol.

Disgwylir i 183 o weithwyr golli eu gwaith.

Disgrifiad, Un o weithwyr Rempoly, Alex Morgan, yn egluro eu pryderon wrth gynnal streic 24 awr

Dywedodd y llywodraeth y dylai'r ffatrïoedd gau er mwyn buddsoddi arian sy'n cael ei arbed mewn cynlluniau fydd yn helpu pobl anabl gael gwaith.

Dim cynilion

Cafodd ffatrïoedd Remploy eu creu er mwyn darparu gwaith o bobl gydag anableddau, ac fe fydd aelodau o undebau Unite a'r GMB ar streic ddydd Iau.

Dywedodd ysgrifennydd cenedlaethol undeb y GMB, Phil Davies: "Nid yw'r bobl anabl yn Remploy wedi gwneud y penderfyniad i streicio yn ddi-hid.

"Dyma weithwyr sydd heb lawer o gynilion, felly mae aberthu diwrnod o gyflog yn dangos yr angerdd y maen nhw'n ei deimlo am achub eu swyddi.

"Mae'r llywodraeth yn ceisio cyflwyno cynlluniau gwahanol ar gyfer gwaith cynaliadwy pan mae pawb yn gwybod ein bod mewn dirwasgiad ac nad oes swyddi cynaliadwy ar gael.

"Mae'r penderfyniad i gau ffatrïoedd Remploy yn golygu y bydd miloedd o bobl a'u teuluoedd yn cael eu gadael mewn tlodi, ac mae eu hiechyd yn siŵr o ddiodde'.

"Mae hyn yn warth ac fe ddylai'r llywodraeth fod â chywilydd."

Cefnogaeth

Ychwanegodd Kevin Hepworth, swyddog gydag undeb Unite: "Mae'r gefnogaeth a gawsom yn syfrdanol - nid dim ond gan y mudiad undebau llafur ond gan y cyhoedd yn gyffredinol.

"Rydym wedi derbyn cannoedd o e-byst a galwadau ffôn gan bobl yn condemnio'r llywodraeth am ddelio gyda diswyddo gweithwyr anabl mewn modd mor greulon."

Yn gynharach yr wythnos hon fe gyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, gynllun gwerth £2.4 miliwn ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru fydd yn cyflogi cyn-weithwyr Remploy am o leiaf pedair blynedd.

Bydd y Grant Cynhaliaeth Cyflogwyr yn cyfrannu at gyflogau a "phob costau rhesymol eraill" sy'n gysylltiedig â chyflogi gweithiwr anabl.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol