Heddlu'n bryderus am fenyw ar goll

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi apêl ar frys am fenyw sydd ar goll.

Cafodd yr heddlu adroddiadau bod y fenyw ar goll ers bore Mercher, Gorffennaf 18.

Y tro diwethaf i Susan Alison Williams, 42 oed o Fangor, gael ei gweld oedd pan aeth â'i merch i'r ysgol fore Mercher.

Cafodd ei disgrifio fel menyw 5'8" o daldra ac o gorff cymedrol gyda gwallt melyn ar ei hysgwyddau ac wedi ei glymu nôl.

Dywedodd yr Arolygydd Sian Williams o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn gynyddol bryderus am Mrs Williams.

"Cafodd ei gweld yn gollwng ei merch ger yr ysgol a chredir iddi gael ei gweld yn ddiweddarach yn gyrru car Peugeot 307, gyda'r rhif PN51CYV.

"Rydym wedi bod yn chwilio drwy'r ardal gyda hofrennydd yr heddlu a swyddogion eraill, ac rydym nawr yn gofyn am gymorth y bobl sy'n byw yn lleol.

"Mae ei gwr a'i theulu yn bryderus iawn am ei diogelwch, ac rydym yn apelio i'r cyhoedd am gymorth.

"Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth amdani neu am y car i gysylltu gyda Heddlu'r Gogledd ar unwaith."

Dylai pobl all fod o gymorth ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.