Gwaith celf o bebyll wedi eu goleuo a cherddi serch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matthew Andrews
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pebyll y gwersyll yn cael eu goleuo drwy'r nos

Mae gwaith celf Gŵyl Olympaidd yn cynnwys pebyll wedi eu goleuo a cherddi serch.

Mae'r gwersyll heddwch ym Mae Cemaes, Ynys Môn, ar agor am bedair noson fel rhan o ŵyl Llundain 2012.

Mae'n un o wyth digwyddiad tebyg sy'n cael eu cynnal o amgylch arfordir y DU.

Mae'r pebyll yn cynrychioli coelcerth groesawgar i ymwelwyr i'r Gemau Olympaidd tra bod y farddoniaeth yn cynrychioli gwahanol ieithoedd ac acenion y DU.

Ar gyfer y prosiect mae'r actor Ioan Gruffudd wedi recordio 'Ar Lan Y Môr'.

Cynlluniwyd y prosiect gan y cyfarwyddwr theatr ac opera, Deborah Warner, ar y cyd gyda'r actor Fiona Shaw, a deithiodd o amgylch Prydain yn casglu cerddi serch.

Cafodd y gwersyll heddwch ei ysbrydoli gan syniad y Cadoediad Olympaidd sy'n dyddio'n ôl at ddechrau'r gemau yng Ngwlad Groeg.

Roedd y cadoediad yn caniatau i gymunedau Groegaidd oedd yn rhyfela yn erbyn ei gilydd i ddod at ei gilydd i gymryd rhan yn y Gemau.

'Wyth lleoliad rhagorol'

Helen Marriage yw cyfarwyddwr artistig Artichoke, y cwmni gafodd ei gomisiynu i gynhyrchu'r gwaith.

"Fe deithiodd Deborah a minnau ar hyd arfordir cyfan y DU er mwyn dod o hyd i'r lleoliadau cywir," meddai.

"Roedd yn amhosib i ni osod gwersylloedd ar 7,000 milltir o'r arfordir felly penderfynon ni ganolbwyntio ar wyth lleoliad rhagorol.

"Cymrodd fisoedd i ni deithio er mwyn dod o hyd i dirweddau oedd yn ysbrydoli ond hefyd yn ymarferol.

"Nid yw'r safleoedd dethol o reidrwydd yn groesawgar ac nid y math o draeth y byddech fel arfer yn ymweld ag e.

"Mae pob 'gwersyll' yn agos at rywbeth sydd wedi ei wneud gan ddyn.

"Yng Nghymru fe wnaethon ni ddewis Atomfa'r Wylfa, ychydig i'r gorllewin o Fae Cemaes, sy'n drawiadol a llwm."

Yn ogystal ag Ar Lan y Môr, mae cerddi eraill o Gymru yn cynnwys Yr Wylan gan Dafydd ap Gwilym ac Y Dydd Ar Ôl Dydd Ffolant gan Menna Elfyn.

Cafodd yr wyth safle eu goleuo ar yr 'un pryd am 9.30pm nos Iau tan 5.30am bore Gwener.

Yr un drefn fydd nos Wener, nos Sadwrn a nos Sul.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol