BBC Cymru Fyw

Pysgotwyr yn cyflwyno adroddiad

Published
image copyrightOther
image captionMae dros draean o ddyfroedd Cymru wedi'u dynodi'n ardaloedd gwarchod

Mae pysgotwyr wedi cyflwyno adroddiad Cymdeithas Pysgota Cymru i'r Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths.

Gwrthwynebu y maen nhw'r syniad o sefydlu parthau morol o gwmpas yr arfordir.

Yn ôl cynlluniau, y rhain fydd yr ardaloedd ble y byddai pysgota a gweithgareddau eraill yn cael eu gwahardd.

Mae adroddiad y pysgotwyr yn cyfeirio at "lefelau uchel o amddiffyn amgylcheddol" na fyddai'n effeithio ar gymuneddau.

Bydd gweinidogion Cymru yn dynodi safleoedd yng ngwanwyn 2014.

Rheoli annigonol

image copyrightIolo ap Dafydd
image captionDywedodd Colin Evans mai'r pysgotwyr sy'n gwybod sut i warchod y môr

Mae dros 36% o ddyfroedd tiriogaethol Cymru wedi'u dynodi'n Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar hyn o bryd.

Ond mae rheoli annigonol yn golygu bod nifer o'r ardaloedd pwysig hyn yn methu â gwarchod y cynefinoedd a'r rhywogaethau y cynlluniwyd iddyn nhw eu diogelu.

Dywedodd y pysgotwr cimychiaid Colin Evans os na fyddai'n gallu pysgota yn y dyfodol, mae'n annhebyg o barhau gydag agweddau eraill ei waith fel cludo twristiaid a chludo cyflenwadau i'r wyth o bobl sy'n byw ar Ynys Enlli.

"Rydan ni i gyd o blaid gwarchod ardaloedd morol," meddai.

"Ond ein dadl ni yw mai pysgotwyr fel ni yw'r rhai sydd â hanes o gadwraeth yn yr ardal hon."

Mae sefydliadau amgylcheddol wedi croesawu cynnydd wrth wella'r ffordd y gwarchodir y môr o gwmpas Cymru.

'Cam cyntaf'

Dywedodd Dr Iwan Ball, Cadeirydd Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru: "Mae Cyswllt Amgylchedd Cymru'n croesawu'r ymgynghoriad fel cam cyntaf i ganiatáu i foroedd Cymru wrthdroi'r dirywiad o ran ein cynefinoedd a'n rhywogaethau mwyaf gwerthfawr.

"Ond rydym wedi'n siomi gan y diffyg uchelgais sy'n cael ei ddangos eisoes gan Lywodraeth Cymru wrth gyfyngu ar faint a nifer yr ardaloedd gwarchodedig hyn.

"Rydym hefyd yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau y caiff yr Ardaloedd Morol Gwarchodedig sy'n bodoli eisoes yng Nghymru eu rheoli'n well yn y dyfodol, gan eu bod mewn perygl o beidio â gwarchod y bywyd gwyllt morol toreithiog a'r amrywiaeth ryfeddol o gynefinoedd maen nhw'n ceisio eu gwarchod."

Straeon perthnasol

  • Pryder pysgotwyr Pen Llŷn am eu bywoliaeth