Pysgotwyr yn cyflwyno adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros draean o ddyfroedd Cymru wedi'u dynodi'n ardaloedd gwarchod

Mae pysgotwyr wedi cyflwyno adroddiad Cymdeithas Pysgota Cymru i'r Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths.

Gwrthwynebu y maen nhw'r syniad o sefydlu parthau morol o gwmpas yr arfordir.

Yn ôl cynlluniau, y rhain fydd yr ardaloedd ble y byddai pysgota a gweithgareddau eraill yn cael eu gwahardd.

Mae adroddiad y pysgotwyr yn cyfeirio at "lefelau uchel o amddiffyn amgylcheddol" na fyddai'n effeithio ar gymuneddau.

Bydd gweinidogion Cymru yn dynodi safleoedd yng ngwanwyn 2014.

Rheoli annigonol

Ffynhonnell y llun, Iolo ap Dafydd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Colin Evans mai'r pysgotwyr sy'n gwybod sut i warchod y môr

Mae dros 36% o ddyfroedd tiriogaethol Cymru wedi'u dynodi'n Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar hyn o bryd.

Ond mae rheoli annigonol yn golygu bod nifer o'r ardaloedd pwysig hyn yn methu â gwarchod y cynefinoedd a'r rhywogaethau y cynlluniwyd iddyn nhw eu diogelu.

Dywedodd y pysgotwr cimychiaid Colin Evans os na fyddai'n gallu pysgota yn y dyfodol, mae'n annhebyg o barhau gydag agweddau eraill ei waith fel cludo twristiaid a chludo cyflenwadau i'r wyth o bobl sy'n byw ar Ynys Enlli.

"Rydan ni i gyd o blaid gwarchod ardaloedd morol," meddai.

"Ond ein dadl ni yw mai pysgotwyr fel ni yw'r rhai sydd â hanes o gadwraeth yn yr ardal hon."

Mae sefydliadau amgylcheddol wedi croesawu cynnydd wrth wella'r ffordd y gwarchodir y môr o gwmpas Cymru.

'Cam cyntaf'

Dywedodd Dr Iwan Ball, Cadeirydd Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru: "Mae Cyswllt Amgylchedd Cymru'n croesawu'r ymgynghoriad fel cam cyntaf i ganiatáu i foroedd Cymru wrthdroi'r dirywiad o ran ein cynefinoedd a'n rhywogaethau mwyaf gwerthfawr.

"Ond rydym wedi'n siomi gan y diffyg uchelgais sy'n cael ei ddangos eisoes gan Lywodraeth Cymru wrth gyfyngu ar faint a nifer yr ardaloedd gwarchodedig hyn.

"Rydym hefyd yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau y caiff yr Ardaloedd Morol Gwarchodedig sy'n bodoli eisoes yng Nghymru eu rheoli'n well yn y dyfodol, gan eu bod mewn perygl o beidio â gwarchod y bywyd gwyllt morol toreithiog a'r amrywiaeth ryfeddol o gynefinoedd maen nhw'n ceisio eu gwarchod."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol