'Cefnogaeth lwyr' i Elis-Thomas

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas y byddai'n dadlau ei achos gerbron gwrandawiad

Mae Pwyllgor Etholaeth Dwyfor Meirionnydd o Blaid Cymru wedi penderfynu "yn ddiwrthwynebiad" i ddatgan ei "gefnogaeth lwyr" i'w Aelod Cynulliad, Dafydd Elis-Thomas.

Fe gollodd Yr Arglwydd Elis-Thomas chwip ei blaid ddydd Mercher am fethu pleidlais o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd.

Wrth amddiffyn ei benderfyniad i fod ym Mangor yn gwneud ei waith fel Canghellor y Brifysgol, mi feirniadodd e dactegau'r blaid.

Ond mewn datganiad Nos Iau dywedodd Pwyllgor Etholaeth Dwyfor Meirionnydd: "Mae'r Pwyllgor yn gwbl ymroddedig hefyd i'r dasg o wireddu uchelgais Plaid Cymru sef symud Cymru yn ei blaen a sicrhau dyfodol mwy llewyrchus a hyderus i'n cenedl.

"Credwn hefyd y dylai materion o gydwybod bob amser gael blaenoriaeth dros rai amlbleidiol a galwn ar grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol i hyrwyddo agenda cadarnhaol".

Diffyg hyder

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru ddydd Mercher na wnaeth "aelod o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol bleidleisio yn y Senedd," hynny yw yn y bleidlais diffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd.

Yn ôl y blaid, ni roddodd aelod Dwyfor Meirionnydd "reswm digonol am ei absenoldeb".

Yr un diwrnod roedd yn llywyddu seremoni raddio ym Mhrifysgol Bangor. Fe yw'r Canghellor.

Yn gynharach yn y dydd dywedodd wrth BBC Cymru: "Dwi'n meddwl ei bod o'n hen bryd i ni dyfu i fyny fel plaid ac i gymryd safbwynt mwy adeiladol ynglŷn â'n gwleidyddiaeth na jyst galw am bleidlais o ddiffyg hyder a bod yn gŵn bach neu'n ail feiolin i'r Ceidwadwyr.

"Dyna sy'n mynd o dan fy nghroen i fwya'."

'Tyfu i fyny'

Colli'r bleidlais o ddiffyg hyder yn Lesley Griffith wnaeth y gwrthbleidiau o 29-28.

Dywedodd yr Arglwydd Elis Thomas y byddai'n dadlau ei achos gerbron gwrandawiad disgyblu'r blaid.

"Byddaf yn dadlau nad oeddwn yn absennol heb reswm," meddai.

Mae Plaid Cymru wedi sefydlu panel ymchwilio a dywedodd arweinydd y blaid, Leanne Wood, nad oedd am ddweud unrhywbeth fyddai'n rhagfarnu'r canlyniad.

Dywedodd Jonathan Edwards, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, fod rhaid aros i weld beth fyddai'n digwydd yn y broses ddisgyblu.

"Mae Dafydd Elis-Thomas yn athrylith o wleidydd," meddai.

"Mae gen i barch enfawr iddo fe ac mae ganddo rôl bwysig o hyd o fewn Plaid Cymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol