Dathlu 350 mlynedd o Bwnsh a Jiwdi

  • Cyhoeddwyd
Pwnsh, Jiwdi a'u ffrindiau - casgliad Bill Dane
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr arddangosfa yn dangos pypedau'r perfformiwr Pwnsh a Jiwdi o Aberystwyth, Bill Dane

Mae Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth yn cynnal arddangosfa sydd yn dathlu 350 mlynedd o Bwnsh a Jiwdi.

Ar 6 Mai 1662, cofnododd Samuel Pepys iddo weld 'sioe gyda phypedau Eidalaidd...a oedd yn bert iawn, y gorau i mi ei gweld erioed' yn Covent Garden.

350 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r cymeriad yn dal i fod yn fyw ac iach.

Mae'r arddangosfa yn dechrau gyda diwrnod o sioeau Pwnsh a Jiwdi, yn yr Amgueddfa ac yn y bandstand ar bromenâd Aberystwyth, a gweithdy gwneud pypedau ddydd Sadwrn.

Sioeau traddodiadol

Bydd cyfle i weld cerdyn pen-blwydd anferth a chadwyn o selsig a fu'n teithio o gwmpas y wlad fel rhan o'r dathliadau 'Gwên Fawr'.

Bydd yr arddangosfa yn yr Amgueddfa tan Fedi 1 eleni.

Dywedodd Jim Griffiths, Clerc Cyngor Tref Aberystwyth: "Bu gan Mr Pwnsh draddodiad hir yn Aberystwyth, sydd yn ymestyn yn ôl i gyfnod oes Fictoria.

"'Rydyn ni hyd yn oed wedi cael gwyliau Pwnsh a Jiwdi yma yn ystod y blynyddoedd diwethaf, felly da yw gweld yr hen ddihiryn yn dathlu ei ben-blwydd yn yr Amgueddfa."

Bydd yr arddangosfa yn dangos pypedau'r perfformiwr Pwnsh a Jiwdi o Aberystwyth, Bill Dane, a adawodd ei gasgliad cyfan o bypedau i Amgueddfa Ceredigion pan fu farw.

Yn ogystal ceir ffilm a wnaethpwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, lle mae Mr Pwnsh yn gadael y bwth ac yn ymweld â siopau lleol er mwyn cwrdd â'i edmygwyr.

Parti pen-blwydd

Dywedodd Curadur Amgueddfa Ceredigion, Carrie Canham: "Mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu o wneud cardiau pen-blwydd yn yr arddangosfa i sioeau traddodiadol Pwnsh a Jiwdi.

"Rydym yn cynnal sioeau fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain ar 28 Gorffennaf ac ar 15 Awst, rydym yn cynnal parti pen-blwydd go iawn i blant gyda sioe bypedau a gêmau."

Bydd Mrs Canham yn rhoi cyflwyniad yn yr oriel am yr arddangosfa am 1pm ar Awst 10.

Mae'r arddangosfa yn rhan o ŵyl 'Y Wên' a gyllidwyd gan y Gronfa Loteri Treftadaeth, sydd wedi bod yn dathlu 350 mlynedd ers i Samuel Pepys ddod ar draws Mr Pwnsh am y tro cyntaf.