Ailagor yr M4 wedi damwain rhwng Cyffordd 37 a 38

Cyhoeddwyd

Mae'r M4 wedi ei hailagor yn llwyr ar ôl damwain beic modur ddydd Gwener.

Cafodd ambiwlans awyr ei alw wedi i yrrwr gael anafiadau diffrifol.

Am gyfnod roedd y draffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Cyffordd 37 a 38, hynny yw Pen-y-bont ar Ogwr a Phort Talbot.

Ar un adeg roedd tagfeydd i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A48 ym Margam a'r A4229 yn Y Pîl.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12.40pm ddydd Gwener.