Damwain farwol ar yr M4

Cyhoeddwyd

Mae dyn 24 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar draffordd yr M4 nos Wener.

Aed â phedwar person arall i'r ysbyty yn dilyn y ddamwain a ddigwyddodd rhwng cyffyrdd 37 Y Pîl a 36 Sarn i gyfeiriad y dwyrain tua 11pm ddydd Gwener.

Roedd dau gerbyd yn rhan o'r digwyddiad, sef Ford Fiesta glas a Toyota Avensis coch.

Roedd y dyn a fu farw yn gyrru'r Fiesta.

Roedd dau oedolyn a dau blentyn yn teithio yn y Toyota Avensis. Mae plentyn chwech oed yn ddifrifol wael a phlentyn pedair oed wedi cael anafiadau difrifol.

Cafodd y draffordd ei chau yn rhannol am gyfnod.

Dylai unrhyw dystion i'r ddamwain gysylltu â'r heddlu ar 101.