Teyrnged wedi i ddyn 24 oed farw mewn damwain ar yr M4

  • Cyhoeddwyd

Cyhoeddodd Heddlu De Cymru enw dyn 24 oed, a fu farw wedi gwrthdrawiad ar draffordd yr M4 nos Wener.

Roedd Matthew Phillips yn dod o ardal Cimla ger Castell-nedd.

Aed â phedwar person arall i'r ysbyty wedi'r ddamwain, a ddigwyddodd rhwng cyffyrdd 37 Y Pîl a 36 Sarn i gyfeiriad y dwyrain tua 11pm.

Roedd dau gerbyd yn rhan o'r digwyddiad, sef Ford Fiesta glas a Toyota Avensis coch.

Roedd Mr Phillips yn gyrru'r Fiesta a bu farw yn y fan a'r lle.

Roedd dau oedolyn a dau blentyn yn teithio yn y Toyota Avensis.

Mae plentyn pedair oed yn ddifrifol wael a phlentyn chwech oed wedi cael anafiadau difrifol.

Cafodd y draffordd ei chau yn rhannol am gyfnod.

'Natur gariadus'

Yn ôl rhieni Mr Phillips, roedd yn "fab, brawd a phartner annwyl oedd yn goleuo pob ystafell gyda'i wen a'i chwerthin.

"Roedd ganddo natur gariadus ac roedd pawb yn ei garu.

"Bydd 'na golled fawr ar ei ôl a fydd ein bywydau ni fyth yr un fath".

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio ac yn gofyn i rai a welodd y digwyddiad, neu unrhyw un o'r cerbydau'n gyrru cyn y ddamwain, i gysylltu â nhw.

Mae swyddogion yn awyddus yn benodol i siarad â dwy ferch a welwyd yn cerdded yn yr ardal ychydig cyn y gwrthdrawiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 a gofyn am estyniad 88331, neu gysylltu â Thaclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol