'Dim digon o arian' i wella adeiladau Cyngor Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Cyngor Sir Ynys MônFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gynnydd o £2 miliwn wedi bod yn y bil ers 2009

Mae wedi dod i'r amlwg y gallai Cyngor Sir Ynys Môn wynebu costau o £18m wrth drwsio adeiladau'r cyngor.

Dywedodd pennaeth eiddo'r awdurdod eu bod ar fin cyrraedd sefyllfa "lle na ellir fforddio cynnal yr adeiladau".

Mae angen i'r cyngor wario £12.7m ar ysgolion a £5m ar atgyweirio brys oherwydd gogynion iechyd a diogelwch.

Ond mae'r adroddiad, oedd yn cael ei drafod ddydd Llun, yn dweud mai £740,000 sydd wedi ei glustnodi ar gyfer trwsio ysgolion eleni.

Mae'r adroddiad yn codi pryderon na fydd y cyllid wrth gefn yn ddigon i sicrhau "na fydd rhaid cau ysgolion oherwydd materion iechyd a diogelwch".

'Llai na hanner'

Ers 2009 mae costau gwelliannau wedi codi £2 miliwn, yn ôl adroddiad Mike Barton.

"Llai na hanner y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol fydd yn cael ei orffen dros y pum mlynedd nesa'," meddai.

"Bydd adeiladau'r cyngor yn dirywio, gan beryglu dyfodol gwasanaethau cyhoeddus."

Comisiynwyr Ynys Môn, a gafodd eu penodi gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2011 i redeg y cyngor, oedd yn ystyried yr adroddiad.

Mae disgwyl i uwchdîm rheoli eu holynu ym mis Medi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol