Facebook: Annog anrhefn dreisgar

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Caerdydd mae dyn 23 oed wedi cyfadde' iddo annog anrhefn dreisgar yn sgil terfysg yn ninasoedd Lloegr yr haf diwethaf.

Roedd Anthony Gristock, 23 oed, ymhlith pedwar o ddynion oedd wedi'u cyhuddo.

Plediodd yn ddi-euog i gyhuddiad o ddefnyddio'r weplyfr i geisio achosi terfysg.

Yn wreiddiol, roedd wedi gwadu rhoi gwybodaeth ar wefan Facebook fyddai wedi gallu annog neu helpu pobl i greu anrhefn dreisgar yng Nghaerdydd ac Abertawe.

3,000

Clywodd y llys fod tudalen wedi ei chreu o dan yr enw Dewch â'r Terfysgoedd i Gaerdydd a honno'n cael ei newid maes o law i Dewch â'r Terfysgoedd i Abertawe.

Cafodd dros 3,000 eu harestio mewn cysylltiad â'r terfysg yn nhrefi a dinasoedd Lloegr, gan gynnwys Llundain, Birmingham a Manceinion bron i flwyddyn yn ôl,

Bydd y diffynnydd yn cael ei ddedfrydu ar Awst 17 wedi i adroddiadau priodol gael eu cwblhau.

Mae dyn arall, Jamie Counsel, eisoes wedi'i ddedfrydu i gyfnod o garchar am ei ran yn y drosedd a dywedodd y barnwr wrth Gristock y dylai ddisgwyl cyfnod sylweddol o garchar.