Fferm ymchwil ym Mhwllpeiran ddim yn cael ei gwerthu

  • Cyhoeddwyd
Tir amaethyddol ger PwllpeiranFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwmni ADAS wedi dweud eu bod am ddod â'r brydles i ben

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n parhau i fod yn berchen ar fferm ymchwil ym Mhwllpeiran yng ngogledd Ceredigion.

Yn y Sioe Fawr cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies, fod Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi gwneud cynigion ymarferol ynghylch rheoli'r fferm.

Ym mis Ionawr eleni cadarnhaodd y llywodraeth y bydden nhw'n gwerthu'r fferm ymchwil - ac yn dechrau gwerthu'r tir fesul tipyn yn yr hydref.

Ar y pryd dywedodd undeb NFU Cymru fod hwn yn "adnodd hanfodol".

'Datblygiad cyffrous'

Cwmni ADAS Consulting oedd â'r brydles ond y llynedd dywedon nhw eu bod am ddod â'r brydles i ben.

Ddydd Llun dywedodd y dirprwy weinidog: "Cyflwynwyd y cynnig i mi ddiwedd mis Mehefin ac rwy'n falch iawn bod cynllun clir yn ei le erbyn hyn ar gyfer parhau â'r ymchwil presennol a chynnal ymchwil newydd.

"Rwy'n falch dros ben ein bod ni wedi cytuno i gynnal y fferm fel canolfan ymchwil ac rwy'n siŵr y bydd ffermwyr, ymchwilwyr a'r gymuned leol yn gyffredinol yn croesawu'r datblygiad cyffrous.

"Cadw'r fferm fel cyfleuster ymchwil yw'r canlyniad gorau i'r sector ffermio a bydd yn helpu gwireddu'n huchelgeisiau ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy yng Nghymru."