Achub bwthyn glöwr yn dyddio'n ôl i 1854

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Cadw, y corff sy'n gyfrifol am ddiogelu adeiladau hanesyddol Cymru, wedi prynu bwthyn teras glöwr yng Nghwmdâr, Rhondda Cynon Taf. Dyw'r adeilad ddim wedi newid llawer ers ei adeiladu yn 1854.
disgrifiad o’r llunMae'r bwthyn wedi bod yn wag ers y 1960au. Yn ôl John Edwards, cyfarwyddwr cynorthwyol eiddo a gofal Cadw, doedd hi ddim yn ymddangos fod unrhyw dai tebyg wedi goroesi. Mae'r ffenestri, drysau a'r grisiau carreg i gyd yn rhai gwreiddiol.
disgrifiad o’r llunMae Cadw yn bwriadu trwsio'r bwthyn, sydd ag un ystafell lan y grisiau ac un i lawr, tra'n ceisio darganfod mwy am hanes yr adeilad a'r rheiny fu'n byw ynddo.
disgrifiad o’r llunDarganfuwyd copi o'r Daily Mail o ddydd Mercher, Gorffennaf 17, 1968, yn y bwthyn.
disgrifiad o’r llunY bwthyn fydd yr adeilad ieuengaf ymhlith y 128 sydd yng nghasgliad Cadw, a bydd yn helpu i adrodd "hanes cyflawn" cymoedd de Cymru.
disgrifiad o’r llunCafodd allweddi'r adeilad eu rhoi i Huw Lewis, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, ddydd Mawrth. Bydd y gwaith atgyweirio'n cychwyn yn ddiweddarach eleni, hyfforddiant addysgol yn dechrau'r flwyddyn nesa' a disgwylir i'r cyhoedd allu ymweld â'r bwthyn o 2014 ymlaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol