Chwilio am gerddwyr aeth ar goll yn y niwl

  • Cyhoeddwyd
Yr Wyddfa o Lynnoedd MymbyrFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y pâr ar goll mewn niwl trwchus ar Yr Wyddfa ddydd Llun a bu'r tîm achub yn chwilio amdanynt am oriau

Mae 'na rybudd i gerddwyr baratoi'n addas wedi i Dîm Achub Mynydd Llanberis dreulio noson arall yn chwilio yn y mynyddoedd am gerddwyr oedd heb offer addas.

Ar eu 100fed galwad eleni, bu'r criw yn chwilio am ddyn a'i fab 11 mlwydd oed.

Roedd y ddau wedi cychwyn ar lwybr Llanberis i fyny'r Wyddfa pan aethon nhw ar goll yng nghanol niwl trwchus ger Caffi Tŷ Hanner Ffordd.

Fe aeth y ddau yn eu blaenau tua'r copa ond fe gollon nhw'r llwybr ac fe alwon nhw'r gwasanaethau brys tua 9pm.

Yn ôl y tîm achub, fe gawson nhw drafferth fawr yn dod o hyd i'r cerddwyr oherwydd y niwl a'r ffaith fod yr ardal yn beryglus.

Dillad anaddas

Cafodd y ddau eu darganfod o'r diwedd am 3am ddydd Mawrth, ac fe gymrodd hi deirawr arall i'w hebrwng i lawr i waelod y mynydd.

Yn ôl y tîm achub, roedd dillad y tad a'r mab yn "anaddas ar gyfer cerdded mynyddoedd, hyd yn oed yn yr haf".

Roedden nhw'n gwisgo trowsusau byrion ac esgidiau cyffredin.

Dywedodd John Grisdale, o Dîm Achub Mynydd Llanberis: "Dyma 100fed galwad y tîm eleni, ac am yr ail noson yn olynol fe dreuliodd y criw gyfanswm o 150 o oriau rhyngddyn nhw'n chwilio am y pâr mewn tywydd gwael iawn ar dir eithriadol o serth.

Ychwanegodd fod hyn yn tanlinellu pwysigrwydd sgiliau map sylfaenol ac offer addas i unrhyw un sy'n bwriadu mynd i gerdded yn y mynyddoedd, waeth pa amser o'r flwyddyn yw hi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol