Datganoli: 'Osgoi cwestiynau anodd'

  • Cyhoeddwyd
Kim Howells
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dr Howells ar y pwyllgor cabinet luniodd y setliad olddatganoli wedi i Lafur lwyddo yn etholiad 1997.

Mae cyn weinidog wedi dweud wrth gomisiwn fod y cyn lywodraeth Lafur wedi "osgoi delio â chwestiynau anodd iawn" yn sgil datganoli.

Roedd Kim Howells, cyn AS Pontypridd, yn rhoi tystiolaeth i Gomisiwn McKay yng Nghaerdydd.

Pwrpas y comisiwn yw edrych yn fanwl ar Gwestiwn Gorllewin Lothian, hynny yw a ddylai Aelodau Seneddol Cymru, Yr Alban, a Gogledd Iwerddon bleidleisio ar faterion yn ymwneud â materion Seisnig.

Roedd Dr Howells ar y pwyllgor cabinet luniodd y setliad olddatganoli wedi i Lafur lwyddo yn etholiad 1997.

'Penderfynu'

Dywedodd ddydd Mawrth fod y llywodraeth Lafur wedi "penderfynu'n bendant" i osgoi'r cwestiwn.

"Doedden ni erioed yn ei drafod," meddai.

"Roedden ni i gyd wedi clywed am Gwestiwn Gorllewin Lothian.

"Ac roedden ni'n adnabod Tam Dalyell ac yn gwybod bod ei gwestiynau'n anodd iawn."

Ers creu Cynulliad yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, meddai, a Senedd yn yr Alban, ni fyddai opsiwn ond creu Senedd i Loegr.

"Ond nid wyf o blaid un," meddai.