Mwy nag erioed o'r blaen yn ymweld â'r Sioe Frenhinol

Cyhoeddwyd
Maes y Sioe ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 64,769 yn y sioe ddydd Mawrth, y nifer ucha' erioed ar gfyer y dydd Mawrth

Wrth i'r haul barhau i wenu, roedd y nifer ucha' erioed o ymwelwyr ar gyfer dydd Mawrth y y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yno eleni.

Roedd 64,769 wedi mynd trwy'r clwydi, yn fwy na'r record flaenorol o 63,390 yn 2006.

Ar ddechrau'r wythnos roedd amcangyfrif y byddai dros 200,000 o bobl yn ymweld â'r Sioe dros y pedwar diwrnod - ond gallai'r cyfanswm fod yn fwy.

Mae'r Sioe Fawr ymlaen tan ddydd Iau a Brycheiniog yw'r sir nawdd eleni.

Aeth dros 227,500 o ymwelwyr i'r sioe'r llynedd, gan arwain at elw o £207,391.

Gwerth amaethyddiaeth

Dydd Mawrth, enillodd ffermwr o Lansawel ger Llandeilo Wobr Goffa Brynle.

Cyflwynwyd y wobr i Sion Thomas William gan y Dirprwy Weinidog Amaeth, Alun Davies, a gwraig y diweddar Mr Williams, Mary.

Hefyd ar Faes y Sioe ddydd Mawrth, 'roedd 'na drafodaeth am werth amaethyddiaeth i economi Cymru.

Yn ystod derbyniad Ofcom ac Undeb Amaethwyr Cymru yn y bore, cyhoeddwyd y byddai'r bwriad i gyflwyno gwasanaeth diwifr 4G yn "trawsnewid" cymunedau gwledig Cymru lle oedd mae darpariaeth wael neu ddim o gwbl.

Buon nhw'n trafod sut i wella'r ddarpariaeth band eang yng nghefn gwlad Cymru.

Bydd ocsiwn yn cael ei chynnal ond fydd hynny ddim tan ddechrau'r flwyddyn nesa', gyda'r gobaith y bydd defnyddwyr yn gallu derbyn 4G erbyn diwedd 2013.