Rhybudd am drawiad gwres yn Y Sioe Frenhinol

  • Cyhoeddwyd
Canolfan feddygol Y Sioe Frenhinol
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 212 o bobl driniaeth feddygol ar y Maes ddydd Mawrth

Oherwydd bod cymaint o bobl wedi cael triniaeth yn Y Sioe Frenhinol, mae'r timau meddygol yno wedi cyhoeddi bod 'na berygl o drawid gwres.

Dydd Llun fe wnaeth staff canolfan meddygol Urdd Sant Ioan ddelio ag 192 o achosion tra bod 212 wedi cael triniaeth (120 o ganlyniad i'r gwres) ddydd Mawrth.

Oherwydd y galw bu'n rhaid i'r staff roi triniaeth i rai yng ngegin y ganolfan.

Bydd pabell dros dro ar gael i gynnig triniaeth i tua 12 o bobl.

Dydd Mawrth oedd diwrnod cynhesa'r flwyddyn hyd yma.

Mae disgwyl iddi fod yn boeth iawn eto ddydd Mercher gyda'r tymheredd ar ei ucha' yn 26C.

Yfed dŵr

Dywedodd comisiynydd cynorthwyol Urdd Sant Ioan ar gyfer Trefaldwyn, Hazel Cook, bod cleifion gafodd drawiad gwres wedi cael triniaeth am tua dwy awr yn y ganolfan.

Mae 'na tua 60 o wirfoddolwyr ar ddyletswydd yn y Sioe yn Llanelwedd ac mae gan y Groes Goch tua 30.

Mae hyn yn "ddigwyddiad difrifol" oherwydd nad oedd ganddyn nhw ddigon o le i drin pawb.

Dim ond lle ar gyfer pump sydd yna.

"Rydym yn gosod pebyll ar y maes er mwyn cynnig gwasanaeth i fwy," meddai Mrs Cook.

"Daeth nifer i mewn yn anymwybodol o ganlyniad i drawiad gwres."

Cafodd bobl driniaeth am strôc, trawiad ar y galon a thorri esgyrn hefyd ddydd Mawrth.

Dywedodd Mrs Cook bod hi'n bwysig yfed digon o ddŵr, gwisgo het a defnyddio hylif haul.