Dafydd Elis-Thomas yn 'gwerthfawrogi' cael y chwip yn ôl

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
Image caption Roedd yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dweud y byddai'n dadlau ei achos gerbron gwrandawiad petai angen

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi ymateb yn gyhoeddus am y tro cyntaf i ddatganiad Arweinydd Plaid Cymru ddydd Gwener.

Yr wythnos diwethaf collodd Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd chwip y blaid am iddo beidio mynychu pleidlais o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths.

Wrth ddweud ddydd Gwener bod yr aelod wedi cael y chwip yn ôl fe wnaeth Leanne Wood ddweud ei bod am i'r mater ddod i ben ac nid oedd yn dderbyniol fod datganiadau'n cael eu gwneud i'r wasg cyn eu rhannu gyda thîm y blaid.

"Does dim dwywaith, mae digwyddiadau'r dyddiau diwethaf wedi bod yn niweidiol i Blaid Cymru a hefyd i'r ymgyrch i gael trafodaeth dryloyw a gonest - ac atebolrwydd - wrth i ni ystyried dyfodol ein Gwasanaeth Iechyd.

"Er mod i'n anghytuno â fe, rydw i'n parchu'r ffaith nad yw Dafydd Elis-Thomas yn rhannu safbwynt y grŵp - a safbwynt y grŵp ers tro - ar ddiogelu gwasanaethau iechyd craidd ar lefel gymunedol a'r angen am atebolrwydd gweinidogol am y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud."

'Cefnogaeth'

Wrth gael ei holi ar Post Cyntaf Radio Cymru o'r Sioe Frenhinol ddydd Mercher dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas ei fod yn gwerthfawrogi'r ffaith bod y chwip wedi ei roi yn ôl.

Dywedodd hefyd ei fod yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a dderbyniodd o bob cwrs o Gymru wedi'r gwaharddiad, sy'n gysur iddo.

"Dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y datganiad wnaeth hi.

"Dwi'n mynd i ddal i edrych i'r dyfodol a gweld sut allwn ni gydweithio yn well yn y Cynulliad.

"Dwi wedi dweud sawl tro fy mod yn meddwl ei bod yn bwysig bod Plaid Cymru yn cyfrannu yn greadigol at Lywodraeth Cymru a'r Cynulliad."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.