Chwalu ffenest a dwyn gemau

  • Cyhoeddwyd
Ystafell reoli
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y lladrad yn oriau mân bore Mercher

Mae'r heddlu'n chwilio am leidr chwalodd ffenest siop ym Mhwllheli cyn dwyn gemau.

Roedd hyn yn oriau mân bore Mercher yn siop J & L yn y Stryd Fawr.

Dywedodd yr heddlu fod y troseddwr wedi defnyddio morthwyl wrth chwalu'r ffenest a bod tyst wedi ei weld yn gyrru beic modur.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl 126 William Jones yng Ngorsaf Heddlu Pwllheli ar 01286 670225, Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.