BBC Cymru Fyw

Norofirws: Un ward ar gau'n llwyr yn Ysbyty Maelor

Published
image copyrightJOHN HAYNES
image captionMae un ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gau

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dweud bod un ward ar gau'n llwyr oherwydd achosion norofirws a bod cyfyngiadau mewn pedair ward.

Erbyn dydd Mercher roedd 15 o gleifion ac ychydig o staff yn dangos symptomau, hynny yw dolur rhydd a chyfogi.

Mae'r norofirws ag effeithiau amhleserus ond nid yw'n para'n hir.

Gall achosi dolur rhydd a chwydu ond mae'r mwyafrif yn gwella o fewn dau neu dri diwrnod.

Mae'n cael ei drosglwyddo'n hawdd o un claf i'r llall os ydyn nhw'n agos at ei gilydd a dyna pam mae'n digwydd yn aml mewn ysgolion, ysbytai a gwestai.

Polisi

Polisi ysbytai mewn achosion o'r fath yw :-

  • Cyfyngu ar symudiadau cleifion o'r wardiau perthnasol er mwyn atal y firws rhag lledu i rannau eraill o'r ysbyty;
  • Cyfyngu ar fynediad i'r wardiau perthnasol er mwyn rhwystro mwy o gleifion rhag datblygu'r firws (tan 48 awr wedi i'r claf olaf ddangos symptomau o'r firws).

Mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i'r cyhoedd beidio â mynd i Ysbyty Maelor Wrecsam os ydyn nhw wedi diodde' o ddolur rhydd neu gyfogi yn ystod y 48 awr blaenorol.

Dylai ymwelwyr ddefnyddio hylif golchi dwylo cyn mynd i mewn i ward.

Straeon perthnasol

  • Norofirws: 28 yn dangos symptomau