Norofirws: Un ward ar gau'n llwyr yn Ysbyty Maelor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, JOHN HAYNES
Disgrifiad o’r llun,
Mae un ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gau

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dweud bod un ward ar gau'n llwyr oherwydd achosion norofirws a bod cyfyngiadau mewn pedair ward.

Erbyn dydd Mercher roedd 15 o gleifion ac ychydig o staff yn dangos symptomau, hynny yw dolur rhydd a chyfogi.

Mae'r norofirws ag effeithiau amhleserus ond nid yw'n para'n hir.

Gall achosi dolur rhydd a chwydu ond mae'r mwyafrif yn gwella o fewn dau neu dri diwrnod.

Mae'n cael ei drosglwyddo'n hawdd o un claf i'r llall os ydyn nhw'n agos at ei gilydd a dyna pam mae'n digwydd yn aml mewn ysgolion, ysbytai a gwestai.

Polisi

Polisi ysbytai mewn achosion o'r fath yw :-

  • Cyfyngu ar symudiadau cleifion o'r wardiau perthnasol er mwyn atal y firws rhag lledu i rannau eraill o'r ysbyty;
  • Cyfyngu ar fynediad i'r wardiau perthnasol er mwyn rhwystro mwy o gleifion rhag datblygu'r firws (tan 48 awr wedi i'r claf olaf ddangos symptomau o'r firws).

Mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i'r cyhoedd beidio â mynd i Ysbyty Maelor Wrecsam os ydyn nhw wedi diodde' o ddolur rhydd neu gyfogi yn ystod y 48 awr blaenorol.

Dylai ymwelwyr ddefnyddio hylif golchi dwylo cyn mynd i mewn i ward.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol