Y Sioe Frenhinol orau erioed?

Cyhoeddwyd
Pobl yn mwynhau'r Sioe ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd mwy nag erioed o'r blaen o ymwelwyr yn y Sioe ddydd Mawrth

Gallai'r Sioe Frenhinol eleni gael ei chyfri' yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus erioed wedi un o wythnosau poethaf y flwyddyn hyd yn hyn.

Wrth i'r Sioe Fawr dynnu at ei therfyn ddydd Iau, dywed arweinwyr ffermwyr fod llwyddiant y Sioe yn adlewyrchu potensial y diwydiant yn hytrach na'i gyflwr cyfredol.

Mae'r Sioe bedwar diwrnod wedi cael ei dominyddu gan anghydfod yn y diwydiant llaeth.

Dechreuodd y Sioe Frenhinol ddydd Llun wedi dyddiau o brotestiadau y tu allan i brosesfeydd llaeth yn Lloegr ar ôl i bedwar cwmni ddweud eu bod yn bwriadu talu 2c y litr yn llai am eu llaeth.

Tywydd poeth

Roedd brwydr rhai o ffermwyr llaeth Cymru am brisiau gwell yn destun trafod rhwng gwleidyddion ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Cyfarfu gweinidogion Llywodraeth Prydain, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon â ffermwyr a phroseswyr er mwyn llunio cytundeb gwirfoddol - rhyw fath o god ymddygiad - rhwng y ddwy ochr.

Mae'n anodd credu yn yr heulwen bod amheuaeth rai wythnosau yn ôl y byddai'r trefnwyr yn canslo'r Sioe wedi tywydd gwael.

Ar ddechrau'r wythnos roedd amcangyfrif y byddai dros 200,000 o bobl yn ymweld â'r Sioe dros y pedwar diwrnod - ond gallai'r cyfanswm fod yn fwy.

Wrth i'r haul barhau i wenu, roedd y nifer ucha' erioed o ymwelwyr wedi mynd yno ar yr ail ddiwrnod.

Roedd 64,769 wedi mynd trwy'r clwydi ddydd Mawrth, yn fwy na'r record flaenorol o 63,390 yn 2006.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 212 o bobl driniaeth feddygol ar y Maes ddydd Mawrth

Trawiad gwres

Erbyn 3pm ddydd Mercher, roedd 69,639 o bobl wedi ymweld â'r Sioe.

Dyma'r record fwya' ar gyfer unrhyw ddiwrnod am 3pm.

Ac roedd cyfanswm o 70,125 wedi mynd yno ddydd Iau, ychydig gannoedd yn llai na'r record o 70,600, yn 2010.

Y nifer mwya' i ymweld â'r Sioe dros yr wythnos yw 240,140.

Er bod cymaint yn mwynhau'r heulwen bu'n rhaid i nifer o bobl gael triniaeth wedi iddyn nhw ddioddef o drawiad gwres.

Dydd Llun fe wnaeth staff canolfan meddygol Urdd Sant Ioan ddelio ag 192 o achosion tra bod 212 wedi cael triniaeth (120 o ganlyniad i'r gwres) ddydd Mawrth.

Oherwydd y galw bu'n rhaid i'r staff roi triniaeth i rai yng nghegin y ganolfan.

Dywedodd cadeirydd Cyngor y Sioe Frenhinol, Alun Evans: "Bu'n rhaid i sioeau eraill gael eu canslo eleni ac mae'n bosib ein bod wedi elwa yn sgil hyn.

"Ond mae nifer o ffermwyr wedi methu â dod i'r Sioe eleni oherwydd y tywydd da am fod yn rhaid iddyn nhw weithio."

Dywedodd Brian Walters, is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) fod y Sioe wedi adlewyrchu potensial y diwydiant amaeth yng Nghymru.

"Mae'r Sioe wedi dangos beth y gallai llywodraethau'r DU a Chymru ennill o'r diwydiant amaeth," meddai.

"Ond nid yw'r Sioe yn adlewyrchu'r diwydiant fel y mae ac rwy'n amau os cafodd llawer o fusnes ei chyflawni yn y Sioe."