Sioe Fawr yn denu mwy nac erioed

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY nifer fwya' cyn eleni oedd 240,140 yn 2006.

Mae trefnwyr wedi dweud taw'r Sioe Frenhinol oedd un o'r rhai mwya' llwyddiannus wedi un o wythnosau poethaf y flwyddyn.

Roedd y nifer ucha' o ymwelwyr yn y sioe yn Llanelwedd yno eleni.

Ymwelodd 241,099 o bobl â'r sioe yn ystod pedwar diwrnod a'r nifer fwya' cyn eleni oedd 240,140 yn 2006.

Ar ddechrau'r wythnos roedd amcangyfrif y byddai dros 200,000 o bobl yn ymweld â'r sioe.

'Anhygoel'

Dywedodd cadeirydd cyngor y sioe, Alun Evans: "Mae wedi bod yn llwyddiant anhygoel am fod pawb am i'r sioe fod yn llwyddiannus.

"Wnes i siarad ag ymwelwyr o Dde Affrica ddywedodd mai hon oedd y sioe iddyn nhw bob blwyddyn.

"Atebodd ymwelydd o Guatemala yn Gymraeg - nid yn unig mae pobol yn dod o wledydd tramor ond maen nhw'n dysgu'r iaith ..."

Dechreuodd y sioe ddydd Llun wedi dyddiau o brotestiadau y tu allan i brosesfeydd llaeth yn Lloegr ar ôl i bedwar cwmni ddweud eu bod yn bwriadu talu 2c y litr yn llai am eu llaeth.

Gweinidogion

Roedd brwydr rhai o ffermwyr llaeth Cymru am brisiau gwell yn destun trafod rhwng gwleidyddion ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Cyfarfu gweinidogion Llywodraeth Prydain, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon â ffermwyr a phroseswyr er mwyn llunio cytundeb gwirfoddol - rhyw fath o god ymddygiad - rhwng y ddwy ochr.

Roedd 64,769 wedi mynd trwy'r clwydi ddydd Mawrth, yn fwy na'r record flaenorol o 63,390 yn 2006.

Ac roedd cyfanswm o 70,125 wedi mynd yno ddydd Mercher, ychydig gannoedd yn llai na'r record o 70,600, yn 2010.