Yn barod ar gyfer cychwyn swyddogol y Gemau Olympaidd

  • Cyhoeddwyd
Y Stadiwm OlympaiddFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw y bydd 1 biliwn yn gwylio'r Seremoni Agoriadol drwy'r byd

Roedd sylw'r byd ar Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain nos Wener.

Dechreuodd y sioe dair awr am 9pm ac mae disgwyl y bydd 1 biliwn yn gwylio'r seremoni ar y teledu dros y byd.

Roedd miloedd yn gwylio'r digwyddiad ar sgriniau mawr ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn, Abertawe a Chaerdydd.

Cwm Rhondda

Mae Only Kids Aloud wedi recordio Cwm Rhondda fydd yn cael ei chwarae yn y stadiwm.

Fel rhan o ddathliadau'r seremoni roedd y Red Arrows wedi hedfan dros ganol Caerdydd am 4.40pm.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd fideo o Only Kids Aloud yn cael ei ddangos yn y seremoni

Dechreuodd y daith am 1.15pm o Ganolfan y Llu Awyr yn Y Fali cyn hedfan dros Ben Llŷn, Aberystwyth, Baglan, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Am 8.12am roedd clychau eglwysi, gan gynnwys eglwysi cadeiriol Tyddewi a Llandaf, yn canu am dair munud.

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, oedd yn y Seremoni Agoriadol, wedi dymuno'n dda i'r aelodau o Gymru sydd yn y garfan athletau cyn cystadlu.

Ymhlith y 30 o athletwyr o Gymru mae Dai Greene, Helen Jenkins, Hannah Mills a Tom James.

'Gwaed, chwys a dagrau'

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na 10,000 o athletwyr o 204 o wledydd yn cymryd rhan yn y Gemau

"Rwy'n dymuno pob lwc i bob un o athletwyr Cymru sydd wedi ennill lle yn y tîm," meddai Mr Jones.

"Yn sicr, bydd pawb yn falch ohonyn nhw wrth iddyn nhw gynrychioli Cymru a'r DU yn y digwyddiad chwaraeon mwyaf gwych yn y byd.

"Bydd y cystadlu'n benllanw blynyddoedd o waed, chwys a dagrau - ac rwy'n gobeithio'n fawr y byddan nhw'n dod â medalau i Gymru.

"Roedd nifer y medalau a enillwyd yn Beijing yn eithriadol - byddai llwyddo i wneud cystal yn anhygoel a byddai gwneud hyd yn oed yn well na hynny yn freuddwyd."

Dywedodd y Gweinidog Chwaraeon Huw Lewis, sydd wedi recordio neges fideo yn dymuno lwc i'r tîm, fod y 30 o gystadleuwyr o Gymru wedi "ein gwneud yn hynod o falch".

"Rwy'n dymuno pob lwc i bob un ohonyn nhw wrth iddyn nhw geisio creu hanes ac rwy'n gobeithio y bydd eu campau'n ysbrydoli cenhedlaeth gyfan o bobl i roi cynnig ar chwaraeon eu hunain."

10,000 o athletwyr

Bydd y timau'n dod i mewn i'r stadiwm yn nhrefn yr wyddor Saesneg.

Dau eithriad sydd, y tîm cyntaf i mewn fydd Gwlad Groeg a'r un olaf fydd Prydain.

Mae 'na dros 10,000 o athletwyr o 204 o wledydd yn cymryd rhan yn y gemau.

Bydd plant o saith ysgol o Gymru yn rhan o'r Osgordd er Anrhydedd wrth i athletwyr ymlwybro drwy'r Parc Olympaidd i'r Stadiwm Olympaidd.

Ysgolion Bargoed, Bethesda, Y Coed-duon, Caerdydd, Ceredigion, Llandudno a Llanelwy sy'n anfon wyth o blant yr un.

Dywedodd Richard Hatwood, un o athrawon Ysgol Esgob Morgan yn Llanelwy, fod y plant wrth eu bodd yn creu cysylltiadau â chenedl fach.

"Mae plant Ysgol Sant Ignatius ar Ynysoedd y Cayman wedi anfon crysau-t a hetiau ac mae ein plant ni wedi anfon crysau-t bathodynnau a baneri Cymru atyn nhw."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol