Teyrnged i frawd cariadus wrth i'r heddlu apelio am wybodaeth

David Gary Edwards Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafwyd hyd i gorff David Gary Edwards mewn tŷ yn Villa Terrace, Treboeth

Mae'r heddlu yn Abertawe sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn yn y ddinas wedi cyhoeddi ei enw.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn Villa Terrace yn ardal Treboeth tua 6.50pm ddydd Mercher.

Cafwyd hyd i gorff David Gary Edwards, 48 oed, yno.

Dydd Iau cafodd yr heddlu fwy o amser i holi dyn 33 oed mewn cysylltiad â'r achos.

Fe wnaeth y dyn o Bort Talbot ymddangos o flaen ynadon yn y ddinas er mwyn i'r heddlu gael mwy o amser i'w holi.

Mae'r heddlu wedi cael 36 awr ychwanegol i'w holi.

Fe wnaeth chwaer Mr Edwards, Elaine Goldup, dalu teyrnged iddo ar ran y teulu gan ddweud ei fod "yn ddyn hoffus".

Post mortem

"Roedd yn ddyn cymwynasgar, yn ofalus ac yn frawd cariadus.

"Roedd yn cael ei barchu gan ei nithoedd a neiaint.

"Bydd yn cael ei golli."

Mae ei farwolaeth yn cael ei drin fel achos o lofruddiaeth.

Mae'r heddlu yn aros am ganlyniadau post mortem i ganfod achos ei farwolaeth.

Yn y cyfamser mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ac y dylai unrhyw un gysylltu â'r heddlu ar 01792 562732 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.