Uchel Lys yn gorchymyn ailgyfri' pleidleisiau ward yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Allan Pennington (ch) a Paul Penlington (dde)
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Allan Pennington (chwith) bleidleisiau a oedd i fod i Paul Penlington, yr ymgeisydd Llafur

Mae'r Uchel Lys wedi gorchymyn ailgyfri' mewn ward wedi etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Cafodd rhai pleidleisiau ar gyfer ymgeisydd Llafur eu rhoi i'r ymgeisydd Ceidwadol ag enw tebyg.

Roedd Cyngor Sir Dinbych wedi dweud mai camgymeriad dynol arweiniodd at hyn yn ward Gogledd Prestatyn.

Mae'r cyngor wedi cyfadde' mai'r ymgeisydd Llafur, Paul Penlington, fyddai wedi ei ethol yn lle Allan Pennington, yr ymgeisydd Ceidwadol, pe bai'r pleidleisiau wedi eu cyfri'n gywir.

Mr Pennington oedd enillydd un o dair sedd yn y ward ond roedd ymgeiswyr Llafur wedi ennill y ddwy arall.

'Canllawiau'

Y canlyniad oedd 580 o bleidleisiau i Mr Pennington a 366 i Mr Penlington.

Ddydd Gwener mynnodd Mrs Ustus Slade y dylai'r pleidleisiau gael eu hailgyfri ar ôl deiseb Mr Penlington.

"Dwi'n fodlon y dylai'r gorchymyn gael ei wneud ac y bydd y swyddog etholiadau yn darparu'r papurau yn unol â'r canllawiau," meddai.

Dioglewch

Fe fydd yr ailgyfri' o dan amodau diogelwch llym o flaen swyddog yr Uchel Lys a hynny ym mhresenoldeb Mr Pennington, Mr Penlington a chynrychiolwyr y cyngor.

Doedd 'na ddim cynrychiolwyr o'r cyngor na Mr Pennington yn y gwrandawiad.

Wedi'r ailgyfri' fe fydd yr achos yn mynd yn ôl i'r Lys Rhanbarthol ac o flaen dau farnwr fydd â'r grym i gyhoeddi canlyniad gwahanol neu y dylai isetholiad gael ei gynnal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol