Ymchwiliad ar y gweill i wrthdrawiad yn Henllan Amgoed

  • Cyhoeddwyd
Henllan Amgoed
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr Heddlu Trafnidiaeth nad oedd anafiadau

Mae ymchwiliad ar y gweill wedi i lori daro trên brynhawn Gwener yn Henllan Amgoed ger Yr Hendy-gwyn ar Daf.

Cafodd dwy injan dân eu hanfon ychydig cyn 4pm.

Ar yr un groesfan yn Rhagfyr 2011 roedd gwrthdrawiad rhwng trên a lori ag ôl-gerbyd.

Dywedodd yr Heddlu Trafnidiaeth nad oedd y trên wedi mynd oddi ar y cledrau.

"Roedd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân yn bresennol," meddai llefarydd.

Dywedodd fod 30 o deithwyr ar y trên o Aberdaugleddau i Fanceinion.

"Mae'r Adran Ymchwilio i Ddamweiniau Rheilffyrdd wedi cael gwybod."