Bydd cod papurau newydd cynghorau yn cael ei adolygu

Papurau
Image caption Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi dweud bod trethdalwyr yn meddwl bod papurau cynghorau'n ddefnyddiol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw'n adolygu'r cod sy'n caniatáu i gynghorau Cymru gynhyrchu papurau newydd.

Yn ôl BBC Cymru, nid yw pob awdurdod yn cynhyrchu un ond mae 16 yn gwario mwy na £1m arnyn nhw bob blwyddyn.

Mae papurau newydd y mae'r cyhoedd yn talu amdanyn nhw wedi dweud bod y gystadleuaeth yn annheg.

Dywedodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol fod llawer o drethdalwyr yn meddwl bod papurau newydd y cynghorau'n ddefnyddiol.

Dwywaith

Dyw Ceredigion, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot a Bro Morgannwg ddim yn cynhyrchu papur newydd ac mae Sir Benfro'n cynhyrchu taflen newyddion ar-lein.

Tra bod Capital Times Caerdydd yn cael ei gyhoeddi 13 o weithiau bob blwyddyn mae Newyddion Môn yn cael ei gyhoeddi ddwywaith.

Mae'r cod, gafodd ei lunio yn 2001, yn cyfeirio at nifer o faterion, gan gynnwys cynnwys, arddull a hysbysebu.

Dim tystiolaeth

Yn Lloegr mae'r Ysgrifennydd Cymunedau, Eric Pickles, am wahardd cynghorau rhag cyhoeddi papurau newydd fwy na phedair gwaith y flwyddyn.

Ond deellir na fydd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, yn dilyn yr un camau.

Mae adroddiad pwyllgor Seneddol yn ddiweddar wedi dweud nad oes tystiolaeth fod papurau newydd cynghorau'n cystadlu â phapurau newydd traddodiadol.

AWDURDOD LLEOL CYLCHREDIAD RHIFYNAU COST HYSBYSEBION
Blaenau Gwent 34,000 3 £35,399 £1,080
Pen-y-bont ar Ogwr 64,000 2 or 3 £32,441 £0
Caerffili 82,000 6 £71,266 £0
Caerdydd 153,846 13 £276,431 £76,758
Sir Gaerfyrddin 82,500 6 £138,000 £108,000
Ceredigion Erioed wedi cyhoeddi papur
Conwy 56,000 2 £20,000 £0
Sir Ddinbych 46,000 4 £38,000 £16,000
Sir y Fflint 67,000 3 £46,607 £0
Gwynedd 58,000 4 £35,920 £12,650
Ynys Môn 33,388 2 £11,663 £900
Merthyr Tudful 26,000 3 £30,000
Sir Fynwy Daeth y papur i ben yn 2008
Castell-nedd Port Talbot Daeth y papur i ben yn 2011
Casnewydd 67,000 10 £78,090 £21,725
Sir Benfro 5,177 o danysgrifwyr arlein 12 £3,050 £0
Powys 61,000 4 £48,784 £12,000
Rhondda Cynon Taf 111,075 4 £60,000 Dim ymateb
Abertawe 104,000 6 £79,734 Dim ymateb
Torfaen 39,000 6 £33,424 £6,600
Bro Morgannwg Daeth y papur i ben yn 2010
Wrecsam 58,000 4 £25,544 £25,444
CYFANSWM £1,060,353

Straeon perthnasol