Pryder bod plant o dan 15 oed yn cymryd canabis

Cyhoeddwyd
Person yn ysmygu canabisFfynhonnell y llun, Pioneer BBC Elvis
Disgrifiad o’r llun,
Rhaglen Manylu yn clywed bod disgyblion dan 15 oed yn ysmygu canabis

Mae 12% o blant dan 15 oed yng Nghymru yn cymryd canabis.

Ymysg y rhain y mae traean yn credu nad yw'n gwneud drwg o gwbl yn ôl ymchwil gan Sefydliad Ysgyfaint Prydain.

Y gwir ydy fod y risg o gael canser drwy ysmygu canabis 20 gwaith yn uwch o'i gymharu ag ysmygu tobacco yn unig.

Bydd rhaglen materion cyfoes Manylu ar Radio Cymru yn holi defnyddwyr ifanc a rhieni i weld sut mae'n effeithio arnyn nhw.

Fe wnaeth dau fachgen fydd ar y rhaglen gychwyn ysmygu canabis yn 12 oed.

A blynyddoedd yn ddiweddarach maen nhw dal i'w gymryd.

'Dwrn i'm mherfedd'

Dywedodd un wrth y rhaglen bod hi'n bosib ei brynu mewn rhai ysgolion gan ddisgyblion eraill.

Mae nifer yn ei gymryd yn ystod oriau addysg, meddai.

Dywedodd un fam wrth y rhaglen fod clywed bod ei mam yn cymryd y cyffur "fel dwrn i'm mherfedd".

"Nes i weiddi arno fo a dweud nad oedd ganddo syniad faint o ddrwg oedd o'n neud iddo fo'i hun, a faint o boen oedd o yn ei achosi i mi.

"'O ni ar ben fy nhennyn. Ges i gyngor da iawn, er dwn i ddim faint wnaeth y ddynes ben arall y ffôn ddallt o'r hyn 'o ni yn ei ddweud achos 'o ni yn torri fy nghalon yn crio.

"'O ni 'rioed yn meddwl y byswn i'n ffonio llinell gymorth cyffuriau a dweud y geiriau fy mod i'n pryderu am fy mab 16 oed."

Mae'r pryder am yr effaith tymor hir ar eu hiechyd - yn gorfforol ac yn feddyliol - yn cynyddu ymysg rhai sydd yn gweithio yn y maes.

"Mae'n medru bod yn rhywbeth cymdeithasol, yn rhywbeth sy'n eu swyno," meddai'r seiciatrydd ymgynghorol Dr Dafydd Alun Jones.

"Mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n brafiach, yn hapusach."

Manylu ar BBC Radio Cymru, nos Lun am 6.03pm.