Gwrthod cais i ddirwyn y Gweilch i ben

  • Cyhoeddwyd
GweilchFfynhonnell y llun, other

Fe gafodd cais am orchymyn i ddirwyn clwb rygbi'r Gweilch i ben ei wrthod yn yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Llun.

Cafodd y cais ei wneud gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn erbyn y rhanbarth rygbi.

Er na chafodd manylion eu cyhoeddi yn y llys, deellir bod hyn yn golygu bod y Gweilch wedi talu eu dyled i'r dyn treth.

Pe bai'r clwb wedi cael ei ddirwyn i ben, fe fyddai hynny i bob pwrpas wedi trosglwyddo'r clwb i ofal derbynnydd swyddogol, ac fe fyddai yntau wedyn wedi gwerthu asedau'r clwb a dod â'r busnes i ben.

Doedd neb yn cynrychioli'r clwb yn y gwrandawiad, ac fe gafodd y ddeiseb ei gwrthod yn dilyn cais pellach gan HMRC, ond yn ddiweddarach fe gyhoeddodd y Gweilch ddatganiad sy'n dweud:

"Gallwn gadarnhau bod deiseb yn erbyn y Gweilch wedi cael ei wrthod yn yr Uchel Lys yn Llundain ar gais HMRC.

"Fel yr ydym wedi nodi'n flaenorol, mae'r ddwy ochr wedi bod yn cynnal trafodaethau cadarnhaol sydd yn parhau, ac rydym wrth ein bodd o fod wedi gallu datrys y sefyllfa cyn y gwrandawiad heddiw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol