'Gwybodaeth ar flaen eich bysedd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Tudalen app yr Eisteddfod

Fe fydd gwybodaeth ymwelwyr ag Eisteddfod Bro Morgannwg ar gael ar flaenau eu bysedd.

Mae'r Eisteddfod wedi lansio app am y trydydd tro ond eleni bydd defnyddwyr yn gallu cadw mewn cysylltiad â defnyddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Llywodraeth Cymru ariannodd ran gychwynnol y prosiect.

"Mae ein strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg, Iaith fyw: iaith byw, yn pwysleisio pa mor bwysig yw technoleg a'r cyfryngau digidol i ddyfodol yr iaith," meddai Leightron Andrews, y Gweinidog â chyfrifoldeb am yr iaith Gymraeg.

"Fy nod yw sicrhau bod pawb yn cael elwa ar dechnoleg newydd a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw'n dymuno hynny.

"Rwyf felly'n croesawu'r ffaith y bydd ymwelwyr i'r Eisteddfod eleni yn gallu defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf fydd yn ategu eu mwynhad o'r digwyddiad."

'Rhan bwysig'

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, eu bod yn ddiolchgar am gefnogaeth Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod modd datblygu app ar gyfer yr Eisteddfod.

"Mae defnyddio technoleg yn y Gymraeg yn rhan bwysig o weledigaeth y Llywodraeth yng nghyd-destun y Gymraeg ac rydym yn gwerthfawrogi'u cefnogaeth eleni er mwyn sicrhau bod yr Eisteddfod yn gallu cynnig yr app am y trydydd tro.

"Mae'r app yn wahanol i'r adnodd a gyhoeddwyd y llynedd ac yn 2010, a'r gobaith yw y bydd ein hymwelwyr yn mynd ati i'w lawrlwytho - yn rhad ac am ddim - cyn dod i'r Eisteddfod yn Llandŵ.

"Yn ddi-os, bydd yn adnodd defnyddiol i unrhyw un sy'n awyddus i gynllunio'u hymweliad."

Gellir defnyddio'r app ar gfyer yr wythnos neu fesul diwrnod.

Mae 'na fanylion hefyd am sut i gyrraedd y Maes ac mae modd prynu tocynnau ar gyfer gweithgareddau hefyd.