Cynnydd o 147% yn nifer y menywod ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw

Ymchwilio ar y we
Image caption Prif Swyddogion Heddlu: 'Gwell technoleg yn darparu tystiolaeth o droseddau fel pornograffi'

Mae nifer y menywod ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw yng Nghymru wedi codi 147% rhwng 2009 a 2012.

Cynyddodd y nifer o 78 yn 2009 i 193 eleni.

Mae nifer y dynion dros 70 oed ar y gofrestr wedi cynyddu 116% dros yr un cyfnod, o 178 i 384.

Rhwng 2011 a 2012 dyblodd nifer y menywod rhwng 22 a 25 oed ar y gofrestr o 13 i 26 - a nifer y dynion 36% o 446 i 609.

Cafwyd yr wybodaeth oherwydd cais BBC Newyddion Ar-lein o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Newid ymddygiad'

Oherwydd y cynnydd yn nifer y bobl dan 18 oed a rhwng 18 a 21 oed ar y gofrestr, mae Barnardo's Cymru yn galw am wasanaethau cymorth arbenigol i fod ar gael ym mhob ardal ac am ganllawiau i bob awdurdod yng Nghymru am sut i reoli pobl ifanc sy'n achosi niwed rhywiol i eraill.

Dywedodd Denise Moultrie, Rheolwraig Gwasanaeth Taith Barnardo's Cymru: "Mae'n bwysig ein bod yn adnabod y rhai sydd fwyaf mewn perygl o barhau i ymddwyn fel hyn.

"Yn ôl y dystiolaeth, nid yw'r rhan fwya' o blant ifanc sy'n derbyn digon o gymorth ac sy'n gweithio i newid eu hymddygiad yn parhau i gam-drin eraill yn rhywiol.

"Mae Gwasanaeth Taith yn gweithio ar y cyd â gwasanaethau plant a'r heddlu i asesu risg ac i ganfod pa wasanaethau sydd fwyaf eu hangen ar y person ifanc a'i deulu".

'Mwy o ffydd'

Mae Dr Kirsty Hudson yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio i droseddu rhywiol.

Wrth gyfeirio at y cynnydd yn nifer y menywod ar y gofrestr, dywedodd: "Rydyn ni'n dysgu mwy am fenywod yn troseddu yn gyffredinol, ac am droseddwyr rhyw yn gyffredinol.

"Mae mwy o wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r cyhoedd ac mae pobol â mwy o ffydd yn y system gyfiawnder troseddol ac felly yn rhoi gwybod i'r awdurdodau".

Ychwanegodd y gallai'r cynnydd yn nifer y dynion dros 70 oed ar y gofrestr fod "oherwydd achosion hanesyddol, gyda phobol yn rhoi gwybod am yr hyn ddigwyddodd iddyn nhw pan oedden nhw'n blant".

'Gwell cydweithio'

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu bod nifer o resymau posib am y niferoedd cynyddol.

"Mae gwell cydweithio rhwng asiantaethau, ac agwedd gadarn wrth ymdrin gyda honiadau o droseddau rhyw yn arwain at fwy o achosion llys.

"Mae ymgyrchoedd yn ymwneud â defnydd o'r rhyngrwyd a gwefannau cymdeithasol fel Facebook yn arwain at fwy o gwynion sy'n cael eu hymchwilio'n drwyadl.

"Ac mae gwell technoleg yn darparu tystiolaeth o droseddau fel pornograffi plant".

Menywod
2009 2010 2011 2012
O dan 18 oed 2 3 2 4
18 i 21 7 6 11 17
22 i 25 11 14 13 26
26 i 30 8 19 20 30
31 i 40 19 28 36 50
41 i 50 19 21 32 41
51 i 60 9 12 13 20
61 i 70 3 3 4 5
70 + 0 0 0 0
CYFANSWM 78 106 131 193
DYNION
2009 2010 2011 2012
O dan 18 oed 58 78 94 97
18 i 21 165 195 225 293
22 i 25 302 395 446 609
26 i 30 362 435 541 713
31 i 40 715 865 966 1150
41 i 50 831 973 1133 1315
51 i 60 610 684 795 931
61 i 70 434 509 582 630
70 + 178 220 282 384
CYFANSWM 3655 4354 5064 6122

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.